Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlandse Depositogarantie

Het geld op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie (depositogarantiestelsel, DGS). DNB voert deze depositogarantie uit in opdracht van de overheid. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt DNB ervoor dat rekeninghouders hun geld terugkrijgen tot maximaal EUR 100.000 per persoon per bank. DNB én het Depositogarantiefonds (DGF) zijn samen verantwoordelijk voor het DGS. Dit fonds is een aparte juridische entiteit, beheert de financiële middelen en stelt deze beschikbaar als het nodig is. Het geld van het fonds komt uit bijdragen van individuele banken. Ook leveren banken gegevens aan DNB voor de uitvoering van het DGS en bieden informatie over de depositogarantie aan hun klanten. DNB heeft de DGS-verplichtingen voor banken uitgewerkt in beleidsregels, guidance en informatie. Hiermee geeft DNB invulling aan de invoering van de DGS-richtlijn (2015) in de Nederlandse wetgeving. Het gaat om de volgende thema's:

man met donkere krullen die stilstaat tussen een groep bewegende mensen en recht de camera inkijkt