Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Transitienieuws Wet toekomst pensioenen

Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers hebben tot 1 januari 2027 om hun pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer heeft de minister aangegeven deze einddatum te verplaatsen naar 1 januari 2028.

De Wtp leidt tot een grote wijziging in het Nederlandse pensioenstelsel. In de komende jaren worden de huidige veelal DB-regelingen omgezet in DC-regelingen en bestaande pensioenaanspraken omgezet in kapitalen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft hierbij de wettelijke taak alle invaarbesluiten te toetsen en kan waar nodig een verbod opleggen.

DNB toetst de invaarbesluiten aan de wettelijke normen voor een evenwichtige en beheerste transitie. Tijdens deze transitie is communicatie met de sector cruciaal. We willen graag tijdig weten waar fondsen knelpunten ervaren of juist positieve ervaringen hebben en op welke manier behoefte is aan guidance op de veelal open normen.

Om de sector over nieuws rond de pensioentransitie te informeren, publiceert DNB regelmatig nieuwsberichten. Deze berichten vindt u door hieronder voor een van de deelonderwerpen te kiezen.

Transitienieuws per onderwerp

Het transitienieuws van DNB is opgedeeld in de volgende onderwerpen:

Invaarsjabloon

Een deel van de informatie die pensioenfondsen op grond van de toezichthouderregeling bij DNB moeten indienen, gebeurt met behulp van het invaarsjabloon. Deels in de vorm van vragen, deels in de vorm van door het pensioenfonds in te vullen tabellen. DNB heeft de te verstrekken gegevens nodig om de invaarmelding te kunnen beoordelen. Bij het invaarsjabloon is ook een invulinstructie beschikbaar. Het invaarsjabloon en de invulinstructie vindt u hieronder als download:

  • Het invaarsjabloon vindt u hier
  • De invulinstructie vindt u hier

Beleidsuitingen

Naast transitienieuws brengt DNB ook beleidsuitingen uit die betrekking hebben op het toezicht. Beleidsuitingen die gerelateerd zijn aan de Wtp, vindt u op deze pagina en zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Risicohouding, Contract, Implementatieplan, Overbruggingsplan en Opdrachtaanvaarding en invaren.

Overige pensioenonderwerpen

Bent u op zoek naar nieuwsberichten die niet gerelateerd zijn aan de Wtp, zoals FTK, Cyber of ESG, dan verwijzen we graag naar het algemene ‘Nieuws voor de sector’.