Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wettelijk kader invaarbeoordeling en beoordelingsraamwerk

WTP Factsheet

Sinds 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen hun invaarbesluit en implementatieplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In deze factsheet vindt u meer informatie over het wettelijk kader voor de beoordeling en het beoordelingsraamwerk dat DNB bij de invaarbeoordeling hanteert.

Gepubliceerd: 05 juli 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Voor meer informatie over het behandelingsproces van de invaarmelding, waaronder de doorlooptijd die DNB nastreeft voor de beoordeling van een invaarmelding en het proces van controle, beoordeling en besluitvorming door DNB, verwijzen we u naar deze factsheet.

Wettelijk kader invaarbeoordeling

Op basis van artikel 46b, eerste lid Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling beoordeelt DNB het voornemen tot invaren op de volgende aspecten:

  1. het besluitvormingsproces
  2. financiële en andere risico’s
  3. de financiële effecten
  4. de collectieve actuariële gelijkwaardigheid en
  5. de evenwichtige belangenafweging door het pensioenfonds.

DNB toetst de vijf aspecten a t/m e door na te gaan of het pensioenfonds voldoet aan de in deze context relevante eisen in wet- en regelgeving.

Zie ook: Q&A Wat zijn redenen voor DNB om een verbod op invaren op te leggen?

Beoordelingsraamwerk invaren

Voor een gerichte beoordeling van deze wettelijke eisen maakt DNB gebruik van het beoordelingsraamwerk invaren. Het raamwerk specificeert:

  1. de samenhang tussen de vijf te toetsen aspecten;
  2. focuspunten op basis van de bij invaren meest relevante wettelijke eisen.

Onderstaand figuur vat het beoordelingsraamwerk samen:

Wettelijk kader invaarbeoordeling en beoordelingsraamwerk

Zie deze slidedeck voor het “Beoordelingsraamwerk invaren”.

Omdat de omstandigheden per pensioenfonds variëren, kan de feitelijke focus bij een specifieke invaarbeoordeling afwijken van het raamwerk.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Wettelijke grondslag:

  • artikel 150m, tweede lid Pensioenwet
  • artikel 46b, eerste lid Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Ontdek gerelateerde artikelen