Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Leeswijzer beleidsuitingen DNB

Op Open Boek Toezicht (OBT) publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) alle beleidsuitingen die betrekking hebben op het toezicht. De meest voorkomende beleidsuitingen zijn: een toezichthouderregeling, een beleidsregel, een Q&A en de Good practice1. De status van deze uitingen verschilt.

Hieronder ziet u dit samengevat in een schema. Meer toelichting over de status van de meest voorkomende beleidsuitingen van DNB vindt u in bijgevoegde leeswijzer. Tevens geeft de leeswijzer een toelichting op de beleidsuitingen van de Europese toezichtautoriteiten, omdat het wettelijk toezichtkader voor veel instellingen grotendeels op Europees niveau wordt bepaald en nader wordt ingevuld. Het interpreteren van deze regelgeving is dan ook vooral aan de aangewezen Europese instanties (zie paragraaf 5). Waar dit van toepassing is volgt DNB in haar beleidsuitingen deze interpretatie.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

1 Incidenteel kan het voorkomen dat er op Open Boek Toezicht nog andere beleidsuitingen staan dan de in deze leeswijzer genoemde beleidsuitingen. Het betreft hier bijvoorbeeld beleidsuitingen die DNB (of een van haar voorgangers) in het verleden heeft gehanteerd of beleidsuitingen die DNB samen met andere toezichthouders heeft gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de Leidraad Wwft en Sw. In deze uitzonderlijke gevallen zal in de beleidsuiting duidelijk weergegeven worden wat de status is van de betreffende beleidsuiting.

Leeswijzer beleidsuitingen DNB

110KB PDF
Download Leeswijzer beleidsuitingen DNB

Versie op 15 oktober 2021 voorzien van een beperkte update, waarbij de beschrijving van de Richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten is aangevuld.