Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Social

De ESG-aspecten (environmental, social, en governance) van maatschappelijk verantwoord beleggen en financieren kunnen soms behoorlijk complex zijn. Daarbij wordt steeds duidelijker dat de maatschappelijke dimensie (de S binnen ESG) van grote betekenis is die zeer serieus moet worden genomen. Natuurlijk zijn ook milieu- en governance-aspecten van groot belang, maar de maatschappelijke dimensie speelt een cruciale rol bij het vormgeven van duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken.

Social & mensenrechten

Social is nauw verbonden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Het is een enorm breed begrip, dat moeilijk in data te vangen en dus te meten is. Het is dan ook een hele uitdaging om hiervoor een passend beleid te formuleren en toe te passen. Ook het concept mensenrechten is dermate veelomvattend, dat instellingen het lastig vinden om de verschillende deelaspecten van dit concept aan elkaar te koppelen, te vergelijken en te integreren in één beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Toch is het meenemen van mensenrechten in investeringsbeslissingen niet iets van de laatste tijd. Instellingen zijn ook nu al in meerdere of mindere mate verplicht om maatschappelijke aspecten mee te wegen in hun investeringsbeslissingen. Binnen bestaande wet- en regelgeving, (verplichte) due diligence, sociale taxonomie en impactbeleggen doen zich belangrijke ontwikkelingen voor op het gebied van de mensenrechten. 

Doelstellingen, reikwijdte en ambitie

De werkgroep heeft dan ook als doelstellingen de eigen kennis op te bouwen en die sectorbreed te delen, aan te zetten tot actie gericht op concrete impact en aanbevelingen te formuleren voor zowel de sector als belanghebbenden. Bovendien wil de werkgroep zowel in binnen- als buitenland de sector inspireren door goede voorbeelden en toekomstvisies te delen. Zo is zij van plan om richtlijnen uit te geven voor het meten van vooruitgang op maatschappelijke onderwerpen. De werkgroep heeft daarnaast de ambitie om een gezamenlijk standpunt te formuleren over de belangrijkste maatschappelijke indicatoren.

Over de werkgroep

De werkgroep Social bestaat op dit moment uit PGB Pensioendiensten, Pensioenfonds Detailhandel, Robeco, Cardano, Triodos Investment Management, a.s.r., KPMG, PWC, Pensioenfonds Fysiotherapeuten en de Pensioenfederatie. Ook andere belanghebbenden, bedrijven en/of wetenschappers kunnen worden gevraagd om tijdelijk aan te sluiten.

Ontdek gerelateerde artikelen