Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DGS-kwartaalrapportages

Meisje op straat

Banken moeten elk kwartaal DGS-rapportages aanleveren bij DNB, onder andere om de premies vast te stellen voor het Depositogarantiefonds. Dit is vastgelegd in de Regeling Staten.

Regeling Staten

Banken moeten ieder kwartaal gegevens aanleveren over aantallen rekeningen, saldi en gedekte deposito’s. Deze rapportage wordt onder andere gebruikt voor de premievaststelling ten behoeve van het Depositogarantiefonds (DGF). De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Regeling Staten) geeft onder andere invulling aan deze verplichting van banken.

Wijziging Regeling Staten

DNB heeft eind juni 2021 een nieuwe wijziging van de Regeling Staten vastgesteld. Deze wijziging is in augustus 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en per 1 oktober 2021 in werking getreden. De wijziging moet voor het eerst worden toegepast bij de rapportage per 31 december 2021. Tot en met de rapportage per 30 september 2021 gold het huidige format.

Wat is er gewijzigd?

De wijziging van de Regeling Staten heeft als doel om de indieningstermijnen te verkorten van zes naar vier weken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het onderscheid tussen deposito’s van corporates (grootzakelijke ondernemingen) en overige organisaties. Verder wordt de rapportage voor het verrichten van grensoverschrijdende diensten toegevoegd aan de Regeling Staten.

XBRL-taxonomie

De aanlevering van de DGS-rapportages gebeurt aan de hand van een XBRL-taxonomie. De huidige XBRL-taxonomie (versie 1.1.0) wordt per 31 december 2021 vervangen door een nieuwe taxonomie (versie 2.0.0). De template voor grensoverschrijdende diensten is opgenomen in de nieuwe taxonomie.

Tabel 1. Overzicht van wijzigingen Regeling Staten tbv DGS

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Downloads

XBRL-taxonomie DGS-Kwartaalrapportage