Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

QE en securities lending

In 2014 initieerde het Eurosysteem een activa aankoopprogramma (APP) als onderdeel van een pakket onconventionele monetaire beleidsmaatregelen. Onder het APP koopt het Eurosysteem door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (PSPP), gedekte bankobligaties (CBPP3), ‘investment grade’ bedrijfsobligaties (CSPP) en effecten op onderpand van activa (ABSPP).  In 2020 werden de aankopen uitgebreid met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Het overgrote deel van de aankopen van Nederlands schuldpapier onder het APP en PEPP wordt uitgevoerd door DNB.

De verschillende effecten

Meer informatie over het APP vindt u in de DNB jaarverslagen en op de ECB-website. DNB stelt effecten die zijn aangekocht onder het PSPP en PEPP beschikbaar voor effectenleentransacties.

De effecten worden in twee verschillende varianten aangeboden:

1. Bilaterale repo's (en reverse repo's)

De faciliteit is in principe gericht op financiële instellingen handelend met DNB in het kader van het PSPP programma, na afronding van de benodigde contractdocumentatie waarin de voorwaarden (onder meer onderpand en haircuts) zijn gespecificeerd.

Vanaf 15 december 2016 accepteert DNB naast staatsobligaties (EMU-overheid met een hoge kredietwaardigheid) ook cash als onderpand. Transacties kunnen worden aangegaan met een looptijd van ten minste 1 week tot maximaal 1 maand, waarbij de mogelijkheid van roll-over bestaat. Daarnaast is een maximale ticket size van EUR 50 mln van toepassing en gelden specifieke tegenpartijlimieten. De tarifering die DNB toepast is als volgt:

  • Op basis van staatsobligaties als onderpand:
    Vanaf 5 bps spread, afhankelijk van marktomstandigheden.
  • Op basis van cash als onderpand:
    Tegen depositorente min 20 bps of het markttarief, afhankelijk van welke lager is. 

2. Deelname aan het fails mitigation-programma van Euroclear

De Nederlandsche Bank (DNB) neemt deel aan het programma van Euroclear Bank SA/NV voor het uit- en inlenen van effecten ter vermindering van afwikkelingsproblemen (fails mitigation lending). De voorwaarden van het programma zijn de door Euroclear opgestelde standaardvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Euroclear Bank SA/NV.

ISIN-lijst

DNB leent vrijwel alle staatsobligaties uit die uitgegeven zijn door de Nederlandse staat, Bank Nederlandse Gemeente of De Nederlandse Waterschapsbank of de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden. Een actuele lijst van stukken die beschikbaar zijn voor securities lending vindt u in onderstaand excel-bestand.

Meer informatie

Primaire dealers kunnen contact opnemen met de Divisie Financiële Markten via fm.dealingroom@dnb.nl of telefoonnummer +31 20 520 5000.

ISINs available for SL

15KB XLSX
Download ISINs available for SL