Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Inflatie

De prijzen stabiel houden, dat is het doel van de Europese Centrale Bank (ECB). Stabiele prijzen zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze economie. Een tijd lang stegen de prijzen veel te hard. Daarom neemt de centrale bank maatregelen om de inflatie omlaag te krijgen.

Inflatie: prijsstijging

Als de prijzen van veel producten en diensten stijgen, spreken we van inflatie. Die inflatie wordt uitgedrukt in een percentage. De Nederlandse inflatie was in maart 2024 bijvoorbeeld 3,1 procent. Dat percentage laat zien hoeveel geld consumenten gemiddeld méér kwijt waren aan hun normale uitgaven vergeleken met een jaar eerder.

Zo wordt het inflatiecijfer berekend 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent het inflatiecijfer. De onderzoekers houden daarvoor de prijzen bij van een ‘mandje’ met allerlei producten waaraan we geld uitgeven. Van koffie tot kleding, van een smartphone-abonnement tot de huur. Elke maand berekenen de onderzoekers van het CBS het actuele inflatiecijfer. Dat doen ze met een Europese maatstaf, om zo de inflatiecijfers binnen het eurogebied goed te kunnen vergelijken. Dit noemen we voluit de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP).

Corona en oorlog zorgen voor hoge inflatie

De inflatie was een tijd lang hoog. De dagelijkse boodschappen, naar de kapper gaan of een nieuwe fiets: alles werd in vrij korte tijd een stuk duurder. Die prijsstijgingen hadden alles te maken met de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

Tijdens de coronacrisis kwam de economie in 2020 tot stilstand. Toen de economie daarna weer opstartte en de vraag naar allerlei producten en diensten toenam, konden bedrijven niet snel genoeg aan materialen en mensen komen om die te kunnen leveren. Daardoor ontstond een groot tekort aan producten en diensten. De oorlog in Oekraïne zorgde voor nog meer tekorten, vooral van gas, olie en voedsel als graan en zonnebloemolie.

Door de nasleep van corona en de oorlog was de vraag naar veel producten en diensten groter dan het aanbod. En als de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen als de markt zijn werk doet. 

Dure energie drijft de prijzen verder op

Duurdere energie maakte dat ook veel andere producten meer zijn gaan kosten: de kas waarin je paprika’s groeien, moet worden warm gestookt. Het busje dat je bestelling thuis brengt, rijdt ook niet op lucht. En doordat alle prijsstijgingen het leven duurder maken, willen veel werknemers ook loonsverhoging. Hogere lonen betekenen hogere kosten voor bedrijven, en die worden doorberekend in de prijzen. 

Inflatie en onze welvaart

Inflatie betekent dus dat de meeste prijzen stijgen. Vooral bij een hoge inflatie merk je goed dat alles duurder wordt. Daardoor kun jij met jouw geld minder kopen. Misschien kom je niet meer rond met je inkomen. Dat kan veel zorgen opleveren, en is ook niet goed voor de economie. Een te hoge inflatie leidt door snelle prijsveranderingen tot grote onzekerheid. En dat willen centrale banken voorkomen.

Waarom moet inflatie nodig omlaag?

Centrale bank en inflatie

Natuurlijk bepaalt de Europese Centrale Bank, de ECB, niet de hoogte van de prijzen. Dat doet de markt, waar de wet van vraag en aanbod geldt. De ECB heeft geen directe invloed op de inflatie. Maar zij heeft wel gereedschap om de inflatie indirect, met omwegen, te beïnvloeden. Dat doet de centrale bank met monetair beleid.

Rente als gas- en rempedaal

Het belangrijkste instrument dat de ECB op dit moment inzet om de inflatie omlaag te krijgen, is de beleidsrente. Die rente bepaalt hoeveel rente banken in Europa moeten betalen om geld bij de ECB te lenen of aan te houden. De rente werkt als het gas- en rempedaal van de economie.

  • Renteverlaging
    Een renteverlaging helpt om de economie te stimuleren en kan op die manier zorgen dat de inflatie toeneemt. Hoe werkt dat? Als de rente laag is, dan is het goedkoper om geld te lenen: je hoeft minder rente te betalen. In de praktijk betekent een lage rente vaak dat mensen en bedrijven makkelijker lenen en geld uitgeven. Ze zetten minder snel hun geld op een spaarrekening, omdat het daar weinig rente oplevert. En als mensen meer geld uitgeven en bedrijven meer investeren, dan stimuleert dat de economie en wordt de vraag groter. En als de vraag groter wordt, dan stijgen de prijzen. Oftewel: dan wordt de inflatie hoger.

  • Rentestijging
    Een rentestijging is juist bedoeld om de economie wat af te remmen en te zorgen dat de inflatie daalt. Hoe dat werkt? Een hoge rente maakt het duurder om geld te lenen. De rente maakt het ook aantrekkelijker om geld te sparen. Dat zorgt ervoor dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven. En dan neemt de vraag af. Het gevolg daarvan is dat de prijzen minder hard stijgen waardoor de inflatie afneemt.

ECB trapt op de rem

Ook al daalt de inflatie in Nederland en de eurozone momenteel snel, de inflatie in de eurozone is nog steeds te hoog. We streven naar een inflatie van 2%. De centrale banken proberen met een hogere rente de vraag naar producten en diensten af te remmen om zo de inflatie naar beneden te krijgen. De ECB is in juli 2022 begonnen met het verhogen van de beleidsrente. In september 2023 is de depositorente verhoogd tot 4%. De centrale bank is overigens niet de enige partij die kan helpen om de inflatie onder controle te krijgen. Ook de overheid, werkgevers en werknemers kunnen ervoor zorgen dat de inflatie sneller zakt.

Lees onze longread over de gevolgen van inflatie en de hoge rente

Inflatie is niet altijd slecht

De economie bevindt zich momenteel in een uitzonderlijke situatie. De inflatie is een tijd lang uitzonderlijk hoog geweest. De ECB heeft er hard aan gewerkt om de inflatie omlaag te krijgen en het effect van haar beleid zal waarschijnlijk nog een tijdje doorwerken. Maar prijsstijgingen zijn geen taboe: het inflatiecijfer hoeft niet op 0% uit te komen. Een ‘beetje’ inflatie is namelijk goed voor de economie. Als de prijzen geleidelijk stijgen, stimuleert dat consumenten om hun geld uit te geven.

2% is het doel

De ECB ziet de zorg voor stabiele prijzen als de allerbeste bijdrage die de centrale banken kunnen leveren aan de welvaart van mensen in Europa. Daarbij hoort een inflatie van 2% in het hele eurogebied op de middellange termijn. Dat maakt de prijsontwikkeling voor iedereen duidelijk en voorspelbaar. 

0% is te weinig

Waarom streeft de bank niet naar 0%? Die 2% biedt een veiligheidsmarge voor het geval dat de prijzen dalen. Het vermindert het risico dat we dan in een situatie van deflatie terechtkomen. En deflatie, een daling van het algemene prijspeil, wil de ECB voorkomen want dat is mogelijk nog schadelijker voor onze economie. Bij dalende prijzen, wachten mensen en bedrijven met hun aankopen in de hoop dat alles op een later moment nog goedkoper wordt. De vraag daalt daardoor, en de economie kan sterk afremmen. 

En? Wat kunnen we nu verwachten voor de inflatie?

De ECB heeft sinds 2022 stevig ingegrepen met renteverhogingen om de hoge inflatie uiteindelijk naar een lager niveau te brengen. De inflatie reageert nooit meteen op de rente. Dat heeft tijd nodig. Ook blijft veel onzeker door wereldwijde spanningen en wat die betekenen voor onze economie en de inflatie. Daarom blijft de ECB alert en komt, als het nodig is, stapsgewijs met nieuwe maatregelen om de inflatie op middellange termijn terug te dringen tot 2% en daar te houden.

Ook Europese toezichthouders denken mee

De kosten voor het levensonderhoud zijn omhooggeschoten en ook de rente is een stuk hoger dan de afgelopen jaren. Dat laatste heeft gevolgen voor de afbetaling van hypotheken, persoonlijke leningen en de waarde van pensioenen. Het is niet altijd duidelijk hoe je hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Daarom hebben financiële toezichthouders in de Europese Unie een overzicht gemaakt met handige tips en adviezen.

Wil je de actuele inflatiecijfers volgen? Die vind je hier: Inflatie (cbs.nl) En over de rentebesluiten van de ECB lees je hier meer: monetair beleid van de ECB

Ontdek gerelateerde artikelen