Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Organisatie

Werken aan vertrouwen, daar zetten we ons bij De Nederlandsche Bank (DNB) elke dag voor in. Met meer dan 2.000 diverse en zeer betrokken medewerkers beantwoorden we actuele economische en maatschappelijke vraagstukken.

Veelzijdige organisatie

  • DNB is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder.
  • We zijn onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en het Eurosysteem. Hierin werkt DNB mee aan monetair beleid, betalingsverkeer en valutamarktoperaties.
  • We zijn een deel van het Single Supervisory Mechanism (SSM), verantwoordelijk voor het Europees bankentoezicht.
  • We zijn een deel van het Single Resolution Mechanism, verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van een bank in moeilijkheden in het eurogebied.
  • DNB is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor de nationale taken: toezicht, resolutie en depositogarantiestelsel.

Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid

Wij oefenen onze taken monetair beleid en betalingsverkeer onafhankelijk uit. De besluiten over het monetaire beleid voor de eurolanden staan los van nationale en politieke belangen. Onafhankelijkheid is ook vanzelfsprekend, omdat wij een belangrijke adviestaak hebben. Over onze toezichttaak rapporteren wij aan de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast onafhankelijkheid is vertrouwelijkheid essentieel. Net als de andere centrale banken en toezichthouders in de Europese Unie gaan wij vertrouwelijk om met de informatie die we van en over financiële instellingen ontvangen. Want het is belangrijk dat bepaalde gevoelige informatie geheim blijft. Omdat die concurrentiegevoelig is. Of omdat bepaalde problemen kunnen verergeren als ze algemeen bekend worden. Ondertussen ondernemen wij natuurlijk wel de nodige actie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) past goed bij onze missie en strategie. Want als centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit maken we ons sterk voor financiële stabiliteit. Daarmee dragen we bij aan duurzame welvaart in Nederland. We vinden het belangrijk dat economische groei geen schade aan onze leefomgeving toebrengt. En dat iedereen gelijke toegang heeft tot financiële producten en diensten. Hoe we dit willen bevorderen, hebben we in onze MVO-visie beschreven. We werken in Nederland en internationaal samen op dit gebied, zoals in het Platform voor Duurzame Financiering en in het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS).

Wat betreft MVO kijken we ook naar onszelf. Zo beleggen we onze reserves op een duurzame manier en integreren we duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Ook zetten we ons in voor betrokken organisaties. Zoals de Koning Willem I Stichting waar onze president Klaas Knot voorzitter van is. Deze stichting reikt tweejaarlijks onder andere de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap uit.

Integriteit

Integriteit neemt een centrale plaats in binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van hun gedrag. Want, zoals in onze Gedragscode staat: 'door integer gedrag scheppen we vertrouwen, zowel in onze eigen instelling als in het maatschappelijke economische verkeer'.

Iedereen die bij of voor DNB werkt, moet zich daarom houden aan bepaalde gedragsregels. Medewerkers mogen bijvoorbeeld niet zomaar beleggen in de instellingen waarop wij toezicht houden. Of geschenken of uitnodigingen van externe partijen aannemen. Ook gelden er regels voor nevenactiviteiten. En ze moeten zorgvuldig omgaan met de – vaak gevoelige – informatie waarmee ze in hun werk te maken krijgen.

De onafhankelijke afdeling Compliance & Integriteit, als onderdeel van Compliance, Integriteit & Bestuurlijke Sancties (CIBS), heeft tot taak het bevorderen van de integriteit van DNB en haar medewerkers.  Zij adviseert over en monitort de naleving van de integriteits- en gedragsregels. Een overzicht van de verschillende regelingen waarmee DNB-medewerkers en directie te maken hebben en enkele informatieve video’s vindt u hier.

Voor vragen over de integriteitsregelingen kan contact worden opgenomen met de afdeling C&I: compliance.officer@dnb.nl.

Organogram DNB 2023

48KB PDF
Download Organogram DNB 2023