Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningaanvraag en notificatie ('markttoegang')

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Ondernemingen die willen toetreden tot de financiële markt, hebben hiervoor meestal toestemming nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning. Een vergunning kan bij DNB worden aangevraagd. Op grond van de aanvraag kijken we of aan alle toetredingseisen is voldaan en we de vergunning kunnen verlenen.

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u relevante informatie over de markttoegang per sector. Vindt u niet de informatie waarnaar u op zoek bent? Neem dan contact met ons op.

Brexit

Wanneer de brexit van invloed is op uw onderneming, kan dit gevolgen hebben voor uw vergunningplicht. Dien een vergunningaanvraag tijdig in bij DNB. Lees bij ‘succesfactoren’ per sector hoe u de doorlooptijd voor het verkrijgen van een vergunning kunt beïnvloeden.

DNB heeft een factsheet (geüpdatet op 8 februari 2021) gepubliceerd met informatie over welke grensoverschrijdende financiële dienstverlening door VK-instellingen aan Nederlandse klanten nog is toegestaan vanaf 2021, na afloop van de overgangsperiode.

Innovatiehub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

Vergunning nodig?

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of bent uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht? Per sector hebben we op een rij gezet wanneer wel of geen vergunning nodig is. Twijfelt u of dit ook geldt voor uw (voorgenomen) activiteit, dan kunnen wij behulpzaam zijn bij het beantwoorden van uw vraag. Neem gerust contact met ons op.

Heeft u een vergunning nodig? Bekijk dan de animatie die DNB heeft ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.

Wilt u de vergunningplichtige activiteiten beëindigen?

Indien u de vergunningplichtige activiteiten van uw onderneming wenst te beëindigen, kunt u een verzoek indienen om de vergunning door DNB in te laten trekken.

Overige diensten

Naast het aanvragen van een vergunning, kunt u bij DNB ook terecht voor verklaringen van geen bezwaar en toestemming voor het openen van een bijkantoor.

Verklaringen van geen bezwaar

Wij verlenen verklaringen van geen bezwaar aan de houders van een gekwalificeerde deelneming in enkele financiële instellingen. Zo voorkomen wij dat deelnemingen in financiële instellingen worden genomen door partijen die niet integer of financieel solide zijn.

Toestemming bijkantoor

Wij verlenen toestemming voor het openen van een bijkantoor in Nederland of voor het verrichten van diensten naar Nederland door banken, verzekeraars en betaalinstellingen met zetel in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische ruimte.

Handhaving

Partijen die zonder benodigde vergunning op de markt actief zijn, worden door ons aangepakt en van de markt verwijderd.

Illegaal opererende partijen brengen grote risico’s met zich mee voor individuele klanten en de integriteit en stabiliteit van de markt als geheel. Zij kunnen het vertrouwen in de markt behoorlijk verstoren. Handhaving is daarom van groot belang.

DNB werkt hiervoor samen met de AFM, de FIOD en het OM.