Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kredietunies

Een kredietunie is – kort gezegd – een coöperatie waarvan de leden zijn toegelaten op grond van hun beroep of bedrijf, die bancaire activiteiten verricht voor haar leden ten behoeve van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening.

Er zijn drie typen kredietunies: klein, middelgroot en groot. Kleine kredietunies (met maximaal EUR 10 miljoen aan aangetrokken opvorderbare gelden) zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Middelgrote kredietunies in Nederland (meer dan EUR 10 miljoen aan aangetrokken opvorderbare gelden, maar minder dan EUR 100 miljoen, en tevens maximaal 25.000 leden) hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. Grote kredietunies moeten over een volwaardige bankvergunning van de Europese Centrale Bank (ECB) beschikken.

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de markttoegang van kredietunies. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele vergunningverlening aan partijen die als kredietunie willen opereren.

InnovationHub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

Vragen? 

Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons per:

Telefoon

0800 020 1068 (Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

E-mail

info@dnb.nl (vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer)

Wij nemen geen vragen in behandeling die anoniem zijn gesteld.

Ontdek gerelateerde artikelen