Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Definitie kredietunie

Factsheet

Een kredietunie is – kort gezegd – een coöperatie waarvan de leden zijn toegelaten op grond van hun beroep of bedrijf, die bancaire activiteiten verricht voor haar leden ten behoeve van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening. Dit betekent dat een kredietunie haar bedrijf maakt van het aantrekken van opvorderbare gelden bij haar leden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden, ten behoeve van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening.

Gepubliceerd: 19 oktober 2017

Opvorderbare gelden zijn gelden die op enig moment moeten worden terugbetaald en waarvan op voorhand vaststaat hoeveel moet worden terugbetaald (zie artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, Wft). Voorbeelden zijn spaargelden en termijndeposito’s. Voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen wil zeggen zelf het financiële risico lopen van die kredietuitzettingen. Als iemand voor kredietuitzettingen een winst- of verliesgerelateerde vergoeding ontvangt, handelt hij ook ‘voor eigen rekening’. De twee bancaire hoofdactiviteiten van kredietunies (het aantrekken van opvorderbare gelden van leden en het verrichten van kredietuitzettingen aan leden) zijn ‘zelfstandig identificeerbaar’ én dienen niet uitsluitend ter ondersteuning van (andere) hoofdactiviteiten.

Drie soorten kredietunies

Er zijn drie soorten kredietunies:

  1. Klein: de kredietunie die maximaal EUR 10 miljoen opvorderbare gelden aantrekt.
  2. Middel: een kredietunie die meer opvorderbare gelden aantrekt dan EUR 10 miljoen, maar niet meer dan EUR 100 miljoen en bovendien niet meer dan 25.000 leden heeft.
  3. Groot: een kredietunie die meer dan EUR 100 miljoen opvorderbare gelden aantrekt en/of meer dan 25.000 leden heeft.

Vergunning

Kleine kredietunies hebben geen vergunning van DNB nodig, maar zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Middel kredietunies hebben een kredietunievergunning van DNB nodig. Grote kredietunies dienen een reguliere bankvergunning te hebben die bij DNB moet worden aangevraagd en die door de ECB wordt verleend.

De definitie van kredietunie volgt uit artikel 1:1 van de Wft

Ontdek gerelateerde artikelen