Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder vergunning actief te zijn als kredietunie

Factsheet

Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u niet actief zijn als kredietunie. Dit volgt uit artikel 2:54o van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

Gepubliceerd: 19 oktober 2017

Wanneer u zonder een vergunning van DNB of vrijstelling toch activiteiten als kredietunie verricht, overtreedt u de Wft. Dit vormt een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

 

Ontdek gerelateerde artikelen