Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kopgroep Circulair Financieren

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. Het vraagt anders kijken, experimenteren en de toekomst naar onze circulaire hand durven te zetten. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van deze circulaire transitie. De Kopgroep Circulair Financieren verbindt vooruitstrevende partijen uit de financiële sector rondom een gezamenlijk doel: Circulair Financieren de norm maken in 2030.

circulair financieren de norm in 2030, doe je mee?

Knelpunten

De Kopgroep stelt vier concrete acties voor om knelpunten in de financiering van circulaire bedrijven en projecten aan te pakken. Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn van de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen. Daarvoor zijn vier acties nodig:

  • neem lineaire én circulaire risico’s mee in financieringsbeslissingen
  • weeg circulaire metrics mee in de financiering
  • doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals
  • optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium.

Lineaire én circulaire risico’s meenemen in financieringsbeslissingen

Lineair risico moet expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. Het gaat hier om het risico op discontinuïteit door te blijven ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. Daarnaast moet circulair risico reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, stabiliteit op de lange termijn én ketencontracten.

Circulaire metrics meewegen in de financiering

Door het meewegen van circulaire metrics in de financiering wordt de transparantie vergroot, worden externe controle en benchmarken mogelijk én wordt het risico op greenwashing verlaagd. Uniforme circulaire metrics leiden tot een eerlijker speelveld, waarin circulaire activiteiten (of het gebrek eraan) zichtbaar worden en meegewogen kunnen worden in financierings- en investeringsbesluiten.

Ervaring opdoen door het sluiten van landmarkdeals

Door het sluiten van landmarkdeals en het fit for finance maken van circulaire proposities wordt sneller praktijkervaring opgedaan. Een landmarkdeal is het financieren van een bedrijf dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en minstens één nieuw element van circulaire financiering toepast. De inzichten die hieruit volgen, hoe we het beste circulariteit kunnen meten, hoe risico’s en kansen gewogen moeten worden en hoe financiers op structurele wijze deze informatie kunnen gebruiken, worden met de sector gedeeld. Standaarddocumentatie wordt ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

Optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium

Met het uitbreiden en optimaliseren van het financieringsinstrumentarium komen we snel tot een kantelpunt waarna circulaire financiering de norm wordt. Met meer risicodragend kapitaal voor circulaire bedrijven in een vroege fase en voor het ontwikkelen van passende financiering, kunnen circulaire bedrijven groeien naar de benodigde schaal om te voldoen aan investeringscriteria voor financiers in een latere fase, zoals banken en institutionele beleggers. Blended finance, overheidsfinanciering en financiële innovatie kunnen een belangrijke rol hierin spelen.

Samenwerking

De financiële sector is afhankelijk van haar klanten, overheden, regelgevers en toezichthouders. Al deze spelers zullen moeten samenwerken, tegelijk optrekken en inzichten met elkaar delen zodat circulaire financiering in 2030 business as usual is. Zo kunnen we samen de financiële sector inzetten als hefboom en aanjager van de circulaire transitie.

Publicatie en roadmap

In de Week van de Circulaire Economie van 7 t/m 12 februari 2022 presenteerde de Kopgroep de eerste resultaten van haar werk en publiceerde zij ‘De financiële sector als aanjager van de circulaire economie: roadmap circulair financieren 2030.

Wilt u contact over deze publicatie? Stuur een email naar hilde.sijbring@circularfinancelab.nl.

CEO’s & directeuren over ambitie financiering circulaire economie

Naar aanleiding van de publicatie komen in de volgende video CEO’s/directeuren van Invest-NL, Rabobank, KPMG, Stichting DOEN en De Nederlandsche Bank aan het woord over het financieren van bedrijven in de circulaire economie.

Open de video

Deze content kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen.

Deze content is afkomstig van derde partijen en kan pas getoond worden nadat u toestemming heeft gegeven op het gebruik van optionele cookies. Lees meer over het gebruik van cookies in onze cookie-policy.

Over de werkgroep

De Kopgroep Circulair Financieren is opgericht in 2021 onder het Platform voor Duurzame Financiering. De Kopgroep hanteert een projectgerichte aanpak. De kernwaarden zijn: doen, verbinden en anticiperen. We werken met gedreven en toegewijde teams op actiegerichte projecten. We kiezen voor effectieve projecten mét impact die bijdragen aan minimaal één doelstelling op de Roadmap Circulair Financieren 2030.

Leden werkgroep

Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van financiële instellingen en diverse andere organisaties: ABN AMRO, Allen & Overy, ASR, Circle Economy, Circular Finance Lab, Copper8, Deloitte, EY, Fair Capital Partners, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ING, Invest-NL, KPMG, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), NEN, Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Nyenrode Business University, PGGM, Rabobank, Stichting DOEN, UPCM.

Voorzitter is: Anne Mieke van der Werf (Invest-NL)

Roadmap Circulair Financieren 2030

7,5MB PDF
Download

Ontdek gerelateerde artikelen