Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duurzaamheid

Duurzaamheid is in toenemende mate van belang voor financiële instellingen. Mondiale maatschappelijke en ecologische uitdagingen, zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, kunnen impact hebben op het Nederlandse financieel-economisch systeem. Deze uitdagingen en hieraan gerelateerde transities vertalen zich naar financiële risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor onze economie, de soliditeit van het financieel systeem of individuele instellingen. Op deze pagina leest u meer over wat DNB in het kader van haar toezicht doet op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid en prudentieel toezicht

Financiële instellingen moeten veilig en solide zijn én blijven. Dat is de inzet van ons toezicht.

DNB verwacht dat financiële instellingen inzicht hebben in alle materiële risico’s en deze adequaat beheersen. Dat geldt ook voor klimaat- en milieurisico’s. Dat volgt uit de verplichting voor financiële instellingen om een beheerste en integere bedrijfsvoering te hebben (zie artikel 3:17 van de Wet op financieel toezicht (Wft) en artikel 143 van de Pensioenwet voor Nederlandse financiële ondernemingen respectievelijk pensioenfondsen).

Daarnaast is er in toenemende mate specifieke wet- en regelgeving, op nationaal en internationaal gebied, ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s. Zo verankeren de Europese Commissie, de Europese toezichtautoriteiten en de Nederlandse wetgever duurzaamheid steeds verder in hun wet- en regelgeving.
ECB gids klimaat- en milieurisico’s voor banken

In 2020 heeft de ECB een gids met toezichtsverwachtingen gepubliceerd inzake klimaat- en milieurisico’s waaraan banken dienen te voldoen. De ECB Gids is van toepassing op “Significant Institutions” als onderdeel van het Single Supervisory Mechanism. DNB heeft de ECB Gids ook van toepassing verklaard op “Less Significant Institutions”.

DNB gids beheersing klimaat- en milieurisico’s voor pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, verzekeraars, elektronisch geld- en betaalinstellingen en beleggingsondernemingen en -instellingen

Ook DNB maakt beleid omtrent duurzaamheid. Zo heeft DNB op 30 maart 2023 een gids gepubliceerd met handvatten voor pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, verzekeraars, elektronisch geld- en betaalinstellingen en beleggingsondernemingen en -instellingen voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. De handvatten bevatten aandachtspunten voor een integrale beheersing van klimaat- en milieurisico’s in de gebieden bedrijfsmodel en strategie, governance, risicobeheer en informatievoorziening. Deze aandachtspunten zijn verder geconcretiseerd in sectorspecifieke good practices: praktijkvoorbeelden die naar het oordeel van DNB goed invulling geven aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving.

Sectorspecifieke informatie

Naast deze gids ontwikkelt DNB ook sectorspecifieke beleidsuitingen op het gebied van duurzaamheid. Deze zijn terug te vinden op de volgende sectorspecifieke pagina’s:

De rol van DNB op het terrein van duurzaamheid is breder dan toezicht

Bij DNB staat verduurzaming hoog op de agenda. Naast het integreren van duurzaamheid in ons toezicht, adviseren wij de overheid op dit terrein en nemen we duurzaamheid op in onze beleggingen en onze bedrijfsvoering. En we brengen partijen bij elkaar om oplossingen te bedenken. Meer informatie kunt u vinden op de pagina’s groene economie en inclusieve samenleving.