Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB toepassing van de ECB Gids inzake klimaat-en milieurisico’s voor banken

Factsheet

In navolging van de ECB aanbeveling gaat DNB in haar toezicht op Less Significant Institutions (LSIs) toepassing geven aan de recent gepubliceerde ECB Gids inzake klimaat- en milieurisico’s voor banken. DNB volgt daarbij de aanpak die de ECB hanteert ten aanzien van de Significant Institutions (SIs) die onder direct toezicht van de ECB vallen.

Gepubliceerd: 10 december 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Dit betekent dat DNB begin 2021 aan de Nederlandse LSIs een zelfevaluatie zal sturen. Doel van deze zelfevaluatie is dat banken de eigen werkwijze in het licht van de in de gids geschetste verwachtingen evalueren en op basis daarvan actieplannen opstellen. Vervolgens zal DNB deze zelfevaluaties en plannen evalueren en de banken hierover bevragen als onderdeel van de toezichtdialoog.

De ECB gids inzake klimaat- en milieurisico’s is op 27 november 2020 gepubliceerd. Deze gids is gezamenlijk door de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (waaronder DNB) ontwikkeld met als doel een consistente toepassing van hoge toezichtstandaarden in het hele eurogebied. In de gids worden de opvattingen van de ECB geschetst voor een veilig en prudent beheer van klimaat- en milieurisico’s binnen het bestaande prudentiële kader. De gids is niet bindend voor instellingen, maar bedoeld als uitgangspunt voor de toezichtdialoog.

De ECB beveelt aan dat de nationale bevoegde autoriteiten bij hun toezicht op LSIs de in de gids beschreven verwachtingen toepassen, met inachtneming van de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de desbetreffende bank. DNB volgt deze ECB aanbeveling op. In april 2020 publiceerde DNB al een Good Practice climate risks for banks. De DNB toepassing van de ECB gids is een aanvulling op en in lijn met deze good practice.

Ontdek gerelateerde artikelen