Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meerjarenstrategie

Een man buiten met een stick

Sinds de financiële crisis heeft de Nederlandse Depositogarantie een grote moderniseringsslag doorgemaakt. De financieringsstructuur is op orde en depositohouders kunnen sneller dan ooit tevoren weer over hun geld beschikken mocht een bank failliet gaan. Vooruitblikkend wordt DNB in de taakuitvoering geconfronteerd met nieuwe trends en uitdagingen. De meerjarenstrategie 2021 – 2024 plaatst deze in perspectief van de missie voor de Nederlandse Depositogarantie en identificeert in totaal acht ambities. Bijbehorende Key Performance Indicators (KPIs) en streefwaarden geven de komende jaren sturing om deze ambities te realiseren.

Vooruitblik en strategie Nederlandse Depositogarantie 2021 - 2024

DNB geeft uitvoering aan de Nederlandse Depositogarantie (depositogarantiestelsel, DGS) en is daarnaast verantwoordelijk voor twee andere beschermingsregelingen: de Depositgarantie voor Caribisch Nederland (DGS-CN) en de Beleggerscompensatie (BCS). DNB zoekt synergie in de taakuitvoering. Echter, in deze vooruitblik en strategie ligt de nadruk op de Nederlandse Depositogarantie.

Veranderingen in de financiële sector en de samenleving raken ook de Nederlandse Depositogarantie. Immers, het doel van depositogarantie is consumentenbescherming en financiële stabiliteit, door het tegengaan van bank runs. De kenmerken en de structuur moeten dus enerzijds aansluiten bij het passende beschermingsniveau en  anderzijds bij wat nodig is voor stabiliteit. In dat licht houdt de strategie rekening met drie overkoepelende trends en drie overkoepelende uitdagingen.

Trends zijn de toename van het gegarandeerde spaargeld, de mate van technologische innovatie binnen de financiële sector en het grotere belang van publiek vertrouwen. Uitdagingen zijn het bestendigen van de financiële slagkracht van de Nederlandse Depositogarantie, het bijdragen aan de vervolmaking van de Bankenunie en de Europese samenwerking tussen DGS-organisaties en het strenger zijn op financieel-economische criminaliteit.

Vooruitblik en Strategie Nederlandse Depositogarantie 2021- 2024

3,2MB PDF
Download Vooruitblik en Strategie Nederlandse Depositogarantie 2021- 2024