Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nationale en internationale samenwerking

In de dataverzameling en statistiekontwikkeling werken we intensief samen met diverse organisaties, nationaal en internationaal.

Centraal Bureau voor de Statistiek

In 2017 is de samenwerking tussen DNB en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geïntensiveerd. DNB en CBS beogen met deze nauwe samenwerking:

  • de efficiëntie van de nationale statistiekprocessen te vergroten
  • de kwaliteit en consistentie van de Nederlandse macro-economische statistieken te verhogen
  • de maatschappelijke rapportagelast te beperken

Binnen dit samenwerkingsverband is DNB verantwoordelijk voor de waarneming van de financiële sectoren, de effectenstatistieken en het opstellen van de Nederlandse betalingsbalans, en de internationale investeringspositie. Het CBS is verantwoordelijk voor het opstellen van de Nationale Rekeningen en neemt de niet-financiële sectoren waar. 

Om deze samenwerking mogelijk te maken, hebben CBS en DNB hun processen voor het opstellen van de macro-economische statistiek deels geïntegreerd en taken onderling herverdeeld. Ook zijn vragenlijsten die rapporteurs moeten invullen beter onderling afgestemd.  

Europees Stelsel van Centrale Banken

DNB is onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en het Eurosysteem. Hierin werken we mee aan monetair beleid, betalingsverkeer en valutamarktoperaties. Daarvoor verzamelen wij en andere centrale banken data over financieel-economische ontwikkelingen. Daarbij hanteren zij uniforme definities en classificaties. In de video vertelt de ECB over het belang van goede statistieken voor haar beleid.

Alle verzamelde data staan in de ECB Data Portal. De website Main Figures | ECB Data Portal toont de belangrijkste financiële en monetaire data van de eurolanden thematisch en visueel gepresenteerd. Bekijk de additionele informatie over de statistiek van eurolanden.

Internationaal Monetair Fonds

DNB neemt deel aan IMF-initiatieven (Internationaal Monetair Fonds) ter verbetering van de vergelijkbaarheid van de statistieken van de financiële sector, kapitaalstromen en financiële verwevenheden. We publiceren hiervoor verschillende datatabellen. Ook participeren we in het IMF-overleg over de richtlijnen voor de compilatie van de betalingsbalans. Nederland voldoet aan SDDS Plus: de hoogste IMF-disseminatiestandaard voor landen met systeemrelevante financiële sectoren.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

DNB levert ook gegevens aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met name over directe buitenlandse investeringen en institutionele beleggers. De data die we aan de OESO leveren over institutionele beleggers – dat zijn pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen – zijn gebaseerd op cijfers uit de Nationale Rekeningen over deze sectoren (zie https://stats.oecd.org/ onder het kopje National Accounts en Institutional Investors Statistics). Daarin zijn de cijfers van deze beleggers onderling op elkaar afgestemd en om die reden bewerkt. Deze data over Nederlandse institutionele beleggers wijken daarom af van de DNB-statistieken voor die beleggers.