Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

U moet erop kunnen rekenen dat uw bank, verzekeraar en pensioenfonds eerlijk en betrouwbaar zijn. Schandalen rond witwassen en fraude schaden ons vertrouwen in de financiële sector. De sector zet stappen om deze financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Helaas gaat dit niet altijd goed. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt dat scherp in de gaten.

Financiële instellingen als poortwachters

Financiële instellingen fungeren als poortwachters. Zij moeten voorkomen dat criminele geldstromen door het financiële stelsel lopen. DNB verwacht dat financiële instellingen hun poortwachtersfunctie versterken. Zij moeten het ken-uw-klant-principe hanteren: niet alleen nieuwe klanten goed leren kennen, maar ook transacties van bestaande klanten monitoren. Daarbij moeten ze ongebruikelijke transacties zo snel mogelijk signaleren en melden. Dat verkleint het risico dat criminelen misbruik maken van bijvoorbeeld uw bank om zwart geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

Betrouwbare bestuurders en open cultuur

Daarnaast is het belangrijk dat financiële instellingen betrouwbare bestuurders hebben en een eerlijke, open bedrijfscultuur. Gedrag en cultuur hebben namelijk invloed op de resultaten van de instelling. Daarvoor toetst DNB bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid. En houden we toezicht op gedrag en cultuur.

Onderzoek en ingrijpen

We doen onderzoek naar de maatregelen die instellingen nemen om financiële criminaliteit te bestrijden. We laten ook zien hoe ze dat het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld met goede praktijkvoorbeelden voor de inrichting van het klantenonderzoek om de risico’s beter te kunnen identificeren en beheersen. Als instellingen te weinig doen of overtredingen begaan, kunnen we formele maatregelen nemen en waar nodig een boete geven. Denken we dat een strafrechtelijke sanctie op zijn plaats is? Dan kunnen we aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Europees toezicht op witwassen en crimineel geld

De financiële sector neemt maatregelen in de strijd tegen witwassen en crimineel geld. Het toezicht daarop is in handen van de nationale toezichthouder. DNB let dus op de Nederlandse financiële instellingen, de Franse toezichthouder kijkt naar de Franse instellingen. Maar criminaliteit gaat over de landsgrenzen heen. DNB zet zich daarom in voor meer Europese samenwerking en de komst van een Europese toezichthouder.

Melden van vermoedens van crimineel geld

Heeft u vermoedens van financieel-economische criminaliteit en wilt u dit melden bij DNB? Dat kan via het Meldpunt Misstanden.

Veelgestelde vragen

Categorieën