Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Tegengaan van systeemrisico’s

Als onderdeel van haar wettelijke stabiliteitstaak is DNB sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor macroprudentieel beleid. Dit nieuwe beleidsterrein richt zich op risico’s voor het gehele financiële stelsel – financiële instellingen, financiële markten en de financiële infrastructuur – en de wisselwerking met de reële economie. Een belangrijke doelstelling van dit beleid is het tegengaan en/of inperken van systeemrisico’s. Dit is het risico dat problemen bij één of enkele financiële instellingen het functioneren van het hele financiële systeem, en daarmee de economie, in gevaar brengen. Niet alle risico’s kunnen echter in de kiem worden gesmoord. Het is daarom net zo belangrijk om het financiële stelsel weerbaar te maken, zodat schokken goed kunnen worden opgevangen. DNB kan financiële crises hiermee niet voorkomen, maar zet zich er voor in dat crises zich minder vaak voordoen en minder schade aanrichten.

Hoe bestrijdt DNB systeemrisico's?

Systeemrisico’s kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak is sprake van buitensporige kredietgroei en schuldfinanciering. Maar het kan ook zijn dat een grote financiële instelling in de problemen raakt en besmetting naar andere financiële instellingen optreedt. DNB houdt daarom met behulp van verschillende indicatoren de ontwikkelingen in de financiële sector in de gaten. Dit vormt de basis voor het risicobeeld in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. Aan de hand van het OFS kan DNB maatregelen voorstellen. Bijvoorbeeld: het aanpassen van de systeembuffers voor grote banken en het aanzetten van de contracyclische buffer waarmee banken in goede tijden extra buffers opbouwen.

Samenwerking

Voor een stabiel financieel stelsel werkt DNB samen met andere autoriteiten. In Nederland zijn dat het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zo werken zij nauw samen in het Financieel Stabiliteitscomité. Hier bespreken zij de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit en hoe deze kunnen worden tegengegaan.

Veel risico’s hebben een grensoverschrijdend karakter. Een ernstige crisis in de Verenigde Staten of China kan ook de financiële stabiliteit in Nederland in gevaar brengen. Daarom wordt een Europese en mondiale aanpak steeds belangrijker. DNB werkt daarom intensief samen met buitenlandse partijen, zowel op Europees niveau (Europese Centrale Bank, Europees Comité voor Systeemrisico’s) als op mondiaal niveau (Financial Stability Board, Internationale Monetaire Fonds).

De financiële stabiliteitstaak van DNB

632KB PDF
Download De financiële stabiliteitstaak van DNB