Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mensen buiten op het gras

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom stellen we onszelf zo nu en dan de vraag of we andere wegen moeten inslaan om onze missie te bereiken. Daarom hebben we in 2019 een nieuwe strategie opgesteld. Daarin beschrijven we zes doelen: onze ambities. Die willen we in 2025 hebben bereikt. Maar eerder is natuurlijk ook mooi. We zijn al een stuk op weg. En we kijken periodiek of we de beoogde strategie nog wel kunnen realiseren. Is alles bijvoorbeeld nog mogelijk door gewijzigde omstandigheden, zoals de coronacrisis? Of moeten we iets bijstellen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Economische groei mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving. We nemen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op in al onze taken. En ook in hoe wij zelf als organisatie werken. We letten op duurzaamheidsrisico’s bij ons toezicht. We adviseren over de gevolgen van de energietransitie voor de economie, wegen de effecten van de energietransitie mee in de uitvoering van het monetaire beleid en letten op het milieueffect van contant geld. We dringen erop aan dat kwetsbare groepen toegang moeten blijven houden tot betaaldiensten. En we zetten onze invloed binnen de financiële sector in om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Evenwichtige verhoudingen

Een stabiel financieel stelsel betekent ook dat de economie en de samenleving in evenwicht moeten zijn. Daarom zetten we ons in voor structurele oplossingen voor langetermijnvraagstukken. Door de financiële crisis en recent door de coronacrisis zijn veel dingen uit balans geraakt. De politiek neemt maatregelen om dat evenwicht te herstellen. Wij blijven beoordelen hoe effectief die zijn en adviseren daarover. Zo leveren wij inzichten, feiten en cijfers over bijvoorbeeld pensioenen, de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. Daarnaast dragen wij ons steentje bij aan het versterken van de samenwerking tussen centrale banken en andere toezichthouders. Bovendien dringen wij voortdurend aan op voldoende buffers en een beheerste en integere bedrijfsvoering bij financiële instellingen.

Digitaal

Digitale processen en data worden steeds belangrijker. Wij willen onze taken efficiënter uitvoeren met algoritmes en ‘machine learning’ en de mogelijkheden van data-analyse breed toepassen. Datagedreven werken noemen we dat. En onze datakwaliteit is hoog. Wij willen een uitdagende werkomgeving bieden voor digitaal vaardige medewerkers. Innovaties in de financiële sector, zoals in de betaalmarkt, volgen wij op de voet. Ook analyseren we de gevolgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen, en anticiperen en overleggen we met de sector over de toepassing daarvan.

Vertrouwen

Vertrouwen in financiële instellingen is belangrijk voor de samenleving en de economie. Die instellingen moeten kunnen waarmaken wat ze beloven. En ze moeten worden geleid door mensen die zich volgens de regels gedragen. Wij letten daar streng op in ons toezicht. Net zoals we goed in de gaten houden of instellingen criminaliteit helpen te voorkomen. Ook blijven we ons inspannen voor financiële voorlichting, zoals via Wijzer in Geldzaken. En we willen ons blijven inzetten voor de belangen van alle gebruikers van betaaldiensten, bijvoorbeeld via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Medewerkers

Wij willen graag een werkomgeving bieden waarin onze medewerkers zich professioneel en persoonlijk volop kunnen ontwikkelen. Waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt, niet alleen om haar of zijn vaardigheden, maar ook als persoon. We streven naar brede diversiteit onder onze medewerkers, want dat leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Wij willen open staan voor wat er om ons heen gebeurt en de dialoog blijven voeren. En wij werken resultaatgericht en zorgen ervoor dat we digitaal vaardig zijn.

Kostenbewust

We weten dat we effectiever werken wanneer we goed op onze kosten letten. En nog belangrijker, dat we daar transparant over zijn. We willen voorrang geven aan nieuwe manieren van werken en innovatie. Wij wegen steeds zorgvuldig de resultaten tegen de kosten af en zorgen dat we goede informatie hebben om de organisatie aan te sturen. Omdat wij instellingen vragen om kostenbewust te zijn, mag de samenleving dat ook van ons verwachten.

DNB2025 - Visie en strategie DNB

2,5MB PDF
Download