Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep SDG-impactmeting

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te halen, moeten we de investeringen verhogen. Van miljoenen naar miljarden. Daarbij willen beleggers investeringen doen die écht bijdragen aan die doelen. De werkgroep SDG-impactmeting biedt een leidraad om dat te bepalen.

Affordable and clean energy

De Verenigde Naties heeft Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld. Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden een routekaart voor een betere wereld in 2030. Daarvoor zijn veel investeringen nodig. Investeringen met een meetbare impact op de doelen. Om die investeringen aan te jagen, hebben we een uniforme gemeenschappelijk methode nodig om de impact van investeringen op de SDG’s te meten. 

Impact per SDG: een overzicht

De werkgroep SDG-impactmeting heeft onderzoek gedaan naar de beschikbare methodologieën, databronnen en praktijkvoorbeelden voor de impactmeting. Op basis daarvan lanceert de werkgroep een reeks papers. In elke publicatie wordt voor één SDG uiteengezet welke methoden en databronnen er zijn om de bijdrage op deze SDG te bepalen. Dat overzicht biedt investeerders een leidraad om de impact van hun beleggingen op uniforme wijze te meten per SDG. 

Impactmeting SDG 2, 3, 6 & 7

De werkgroep heeft de eerste serie papers uitgebracht. Het eerste paper biedt een introductie op deze reeks SDG Impact Measurement Overviews. Daarnaast zijn er vier publicaties over de impactmeting per SDG: voor SDG 2 (Geen honger), SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn), SDG 6 (Schoon water en sanitair) en voor SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie). De werkgroep werkt nu aan de publicaties voor de andere SDG’s. En maakt updates als er nieuwe methodologieën, betere data of meer inzichtelijke voorbeelden op de markt komen.

Indicatoren voor impactmeting

Met deze reeks bouwt de werkgroep voort op de eerdere publicatie SDG impact indicators – A guide for investors and companies. Deze gids biedt een leidraad met een beperkt aantal indicatoren voor elke SDG. Investeerders kunnen met deze indicatoren bepalen in hoeverre hun leningen en investeringen bijdragen aan de SDG’s. Tegelijkertijd kunnen zij met de indicatoren veel gerichter data verzamelen.

Indicatoren SDG-impact

Feedback gevraagd

De werkgroep nodigt investeerders uit om feedback te geven op de publicaties. Ook organiseert de werkgroep webinars in de komende periode om met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ervaringen te delen.

Over de werkgroep

De werkgroep SDG-impactmeting is in 2017 opgericht door een groep financiële instellingen en bedrijven. Met als doel om investeerders op weg te helpen bij het meten en vergroten van de impact van hun investeringen op de SDG’s. Lid van de werkgroep zijn ABN AMRO, Achmea, ACTIAM, Aegon Asset Management, Anthos Fund & Asset Management, a.s.r. Nederland, BlackRock, DSM, FMO, ING, Kempen, MN, NN Investment Partners, PGGM, Philips, Rabobank, Robeco, Stafford Capital Partners, Triodos Investment Management, UBS AM, en Unilever.

De informatie en publicaties op deze pagina zijn een weergave van de afwegingen en inspanningen van de betreffende werkgroep die is opgericht onder de paraplu van het Platform voor Duurzame Financiering. Als lid van het platform ondersteunt DNB de inspanningen, maar zij is niet de auteur. Het bevat initiatieven van de private sector en geen toezichtvereisten of overheidsstandpunten.

Downloads

SDG Indicators-with-Breakdowns

362KB PDF
Download SDG Indicators-with-Breakdowns

SDG Impact measurement

959KB PDF
Download SDG Impact measurement

SDG Impact Measurement Overviews - An Introduction

324KB PDF
Download SDG Impact Measurement Overviews - An Introduction

SDG2 Impact Measurement Overview

303KB PDF
Download SDG2 Impact Measurement Overview

SDG3 Impact Measurement Overview

342KB PDF
Download SDG3 Impact Measurement Overview

SDG6 Impact Measurement Overview

313KB PDF
Download SDG6 Impact Measurement Overview

SDG7 Impact Measurement Overview

316KB PDF
Download SDG7 Impact Measurement Overview