Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

SEPA en IBAN-discriminatie

SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt. Het doel van SEPA is dat iedereen in heel Europa kan betalen. Over de grens dus net zo snel, gemakkelijk en veilig als in eigen land. Wordt uw Nederlandse of buitenlandse betaalrekeningnummer niet geaccepteerd door bedrijven of andere organisaties? Dan kan er sprake zijn van rekening- of IBAN-discriminatie.

SEPA

Dankzij SEPA kan iedereen in heel Europa eurobetalingen doen. SEPA biedt één efficiënte infrastructuur voor het girale betalingsverkeer in euro’s waarbinnen uniforme standaarden voor betaalrekeningen (IBAN), Europese overschrijvingen en Europese incasso’s worden gebruikt. Zo betaalt u binnen SEPA net zo snel, gemakkelijk en veilig als in uw eigen land. Het doel is om geen onderscheid meer te maken tussen binnenlandse girale betalingen en girale betalingen over de grens. Om dit te bereiken is sinds de oprichting van SEPA in 2008 een groot deel van de technische, juridische en commerciële barrières tussen de betaalmarkten van de aan SEPA deelnemende landen weggenomen. De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en andere nationale centrale banken in Europa blijven werken om de integratie en de concurrentie van de Europese betaalmarkt verder te bevorderen. SEPA is voor landen van de Europese Economische Ruimte (EER) juridisch verankerd in de Europese SEPA-verordening.

SEPA-landen

SEPA is niet alleen van toepassing in de landen die de euro hebben ingevoerd. Er zijn 36 Europese landen die aan SEPA deelnemen, waaronder enkele landen die geen deel uitmaken van de eurozone, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER), zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Betalen in Europa: SEPA

IBAN-discriminatie

Wordt uw betaalrekeningnummer afkomstig uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) geweigerd door Nederlandse bedrijven of andere organisaties? Dan kan er sprake zijn van IBAN-discriminatie.

Wat is IBAN-discriminatie?
Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) mag geen onderscheid worden gemaakt naar het land van de betaalrekening.  Als dat wel gebeurt, dan is er sprake van IBAN-discriminatie.

IBAN-discriminatie mag niet volgens Europese regelgeving. Dit staat vermeld in de SEPA-verordening (EU 260/2012). Een betaler of begunstigde moet niet alleen een Nederlandse IBAN accepteren voor overboekingen of automatische incasso’s maar ook IBAN’s uit alle andere landen van de EER.  

Meld IBAN-discriminatie
Graag ontvangt DNB uw melding, nadat u er met de instelling niet bent uitgekomen. Uw klacht kan van belang zijn voor de uitvoering van onze taak als toezichthouder. Vul het formulier in om IBAN-discriminatie te melden. Stuur bewijs mee dat uw IBAN is geweigerd en een kopie van uw klacht aan de instelling met een reactie van de instelling op uw klacht.

Het DNB Meldpunt IBAN-discriminatie doet nader onderzoek of uw melding in behandeling wordt genomen. 

Terugkoppeling
DNB informeert u of uw melding al dan niet in behandeling wordt genomen. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van IBAN-discriminatie. U kunt voorbeelden hierover terugvinden in de veelgestelde vragen. Na afloop van het onderzoek krijgt u daarover bericht. Het DNB Meldpunt IBAN-discriminatie kan echter door haar wettelijke geheimhoudingsplicht geen inhoudelijke terugkoppeling aan u geven over de aanpak en de status van de melding, omdat het toezichtvertrouwelijke informatie betreft. DNB heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht als het gaat om vertrouwelijke toezichtinformatie. Vertrouwelijke informatie die DNB uit hoofde van haar toezichthoudende taak op de naleving van de SEPA-verordening vergaart, valt onder de geheimhoudingsplicht van artikel 1:89 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Gevolgen van IBAN-discriminatie
Sinds 20 januari 2020 gelden er in Nederland sanctiemaatregelen bij IBAN-discriminatie. In geval van IBAN-discriminatie kan door DNB last onder dwangsom of een boete opgelegd worden. Bij de klachtbehandeling worden de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Wat bedrijven en overheidsinstellingen kunnen doen
Bedrijven en overheidsinstellingen moeten hun administratieve IT-systemen zo inrichten dat die ook IBAN-nummers uit andere EER-landen kunnen verwerken. Denk hierbij aan webformulieren, boekhoudsystemen en klantsystemen. Zijn de systemen hier nog niet op ingericht? Dan kan het een oplossing zijn om buitenlandse IBAN-nummers (tijdelijk) handmatig te verwerken, bijvoorbeeld via de klantenservice.  Dan is het wel belangrijk dat de klantenservice of helpdesk van instellingen op de hoogte is van het feit dat buitenlandse IBAN’s worden geaccepteerd en dat zij de klanten daarover adequaat informeren. Ook kan het helpen wanneer een organisatie haar klanten verschillende betaalmethodes aanbiedt. 

Veelgestelde vragen

Categorieën