Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

SEPA en IBAN-discriminatie

SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt. Het doel van SEPA is dat iedereen in heel Europa kan betalen. Over de grens dus net zo snel, gemakkelijk en veilig als in eigen land. Wordt uw buitenlandse betaalrekeningnummer niet geaccepteerd door bedrijven of andere organisaties? Dan kan er sprake zijn van rekening- of IBAN-discriminatie.

SEPA

Dankzij SEPA kan iedereen in heel Europa eurobetalingen doen. SEPA biedt één efficiënte infrastructuur voor het girale betalingsverkeer in euro’s waarbinnen uniforme standaarden voor betaalrekeningen (IBAN), Europese overschrijvingen en Europese incasso’s worden gebruikt. Zo betaalt u binnen SEPA net zo snel, gemakkelijk en veilig als in uw eigen land. Het doel is om geen onderscheid meer te maken tussen binnenlandse girale betalingen en girale betalingen over de grens. Om dit te bereiken is sinds de oprichting van SEPA in 2008 een groot deel van de technische, juridische en commerciële barrières tussen de betaalmarkten van de aan SEPA deelnemende landen weggenomen. De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en andere nationale centrale banken in Europa blijven werken om de integratie en de concurrentie van de Europese betaalmarkt verder te bevorderen. SEPA is voor landen van de Europese Economische Ruimte (EER) juridisch verankerd in de Europese SEPA-verordening.

SEPA-landen

SEPA is niet alleen van toepassing in de landen die de euro hebben ingevoerd. Er zijn 36 Europese landen die aan SEPA deelnemen, waaronder enkele landen die geen deel uitmaken van de eurozone, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER), zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Betalen in Europa: SEPA

IBAN-discriminatie

Wordt uw Europese betaalrekeningnummer niet geaccepteerd door Nederlandse bedrijven of andere organisaties? Dan kan er sprake zijn van rekeningdiscriminatie, ook wel IBAN-discriminatie genoemd. Meld dit bij het Meldpunt IBAN-discriminatie van DNB.

Wat is IBAN-discriminatie?

Er is sprake van IBAN-discriminatie als uw betaalrekeningnummer geweigerd wordt omdat deze afkomstig is uit een ander Europees land. Dit kan in strijd zijn met de wet- en regelgeving: het is namelijk verplicht om rekeningnummers uit alle landen van EER te accepteren. Het Meldpunt is sinds 2014 actief om IBAN-discriminatie aan te pakken en klachten op te lossen.

Meld IBAN-discriminatie

Vul voor behandeling van uw klacht het formulier in om IBAN-discriminatie te melden. Daarna ontvangt u nader bericht. 

Terugkoppeling

Het DNB Meldpunt IBAN-discriminatie kan door zijn wettelijke geheimhoudingsplicht geen inhoudelijke terugkoppeling aan u geven over de aanpak en de status van de melding.

Gevolgen van IBAN-discriminatie

Vanaf 20 januari 2020 gelden er in Nederland sanctiemaatregelen bij IBAN-discriminatie. In geval van IBAN-discriminatie kan door DNB last onder dwangsom of een boete opgelegd worden. Bij de klachtbehandeling worden de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Wat bedrijven en overheidsinstellingen kunnen doen

Bedrijven en overheidsinstellingen moeten hun administratieve IT-systemen zo inrichten dat die ook IBAN-nummers uit andere SEPA-landen kunnen verwerken. Denk hierbij aan webformulieren, boekhoudsystemen en klantsystemen. Zijn de systemen hier nog niet op ingericht? Dan kan het een oplossing zijn om buitenlandse IBAN-nummers (tijdelijk) handmatig te verwerken, bijvoorbeeld via de klantenservice. Ook kan het helpen wanneer een organisatie haar klanten verschillende betaalmethodes aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Categorieën