Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sanctiewet 1977 (Sw)

Introductie

De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd. Als de nationale regels strekken tot het uitvoeren van verplichtingen uit verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties kan worden volstaan met een Ministeriële regeling. Deze regelingen worden 'sanctieregelingen' genoemd.

Dit is een overzichtspagina met algemene informatie over de Sanctiewet 1977.
Actuele nieuwsberichten over de sancties tegen Rusland zijn hier te vinden.
Op deze pagina kunt u lezen wat van instellingen wordt verwacht indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving.

Introductie

De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd. Als de nationale regels strekken tot het uitvoeren van verplichtingen uit verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties kan worden volstaan met een Ministeriële regeling. Deze regelingen worden 'sanctieregelingen' genoemd.