Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

De Sanctiewet 1977 biedt in artikel 10f de mogelijkheid dat de Minister van Financiën de toezichtsbevoegdheden die de Sanctiewet 1977 geeft, overdraagt aan de aangewezen toezichthouders (zie regeling Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977).

DNB heeft als toezichthouder op naleving van de sanctieregelgeving (Sanctiewet 1977 en de daarop gebaseerde regelgeving) door banken, verzekeraars, pensioenfondsen, wisselinstellingen, trustkantoren, elektronisch geldinstellingen en betaaldienstverleners, met dit besluit specifieke handhavingsbevoegdheden verkregen die in dit toezicht toegepast kunnen worden.

De bevoegdheden die met dit besluit aan DNB zijn overgedragen betreffen onder andere:

  • het kunnen stellen van regels voor de bedrijfsvoering met betrekking tot de administratieve organisatie en de interne controle (‘AO/IC’) van de financiële instellingen onder toezicht van DNB
  • het kunnen opleggen van een last onder dwangsom ter zake van overtreding van de gestelde regels met betrekking tot de AO/IC en
  • het kunnen opleggen van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de gestelde regels met betrekking tot de AO/IC.

Vervolgens stelt de Minister enige beperkingen en voorschriften aan de overdracht van deze bevoegdheden. Deze zien onder andere op het onverwijld verstrekken van relevante informatie aan de Minister, het maken van samenwerkingsafspraken tussen de verschillende toezichthouders en het voeren van overleg met de Minister betreffende uitoefening van specifieke bevoegdheden.