Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Introductie IFR/IFD

Factsheet

Het prudentiële raamwerk voor de meeste beleggingsondernemingen bestaat uit de zogeheten Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR). Hierin zijn de prudentiële regels opgenomen waaraan de beleggingsondernemingen (en bepaalde beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s) moeten voldoen. De IFR is rechtstreeks van toepassing in Nederland en de IFD is geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Gepubliceerd: 23 september 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Passend en proportioneel 

Het raamwerk heeft als doel om risico-sensitieve prudentiële eisen vast te stellen en beoogt een proportioneel regime te zijn voor beleggingsondernemingen. Zo is het eigenvermogensvereiste gebaseerd op indicatoren die passen bij de specifieke risico’s van beleggingsondernemingen, zoals het vermogen onder beheer en advies. Daarnaast bevat de IFR een liquiditeitseis die gerelateerd is aan de vaste kosten van een beleggingsonderneming. Voor kleine beleggingsondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen, bevat de regelgeving bijvoorbeeld een simpelere manier van het berekenen van het eigenvermogensvereiste en uitzondering van bepaalde regels met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Factsheet IFR/IFD

Hieronder is een Factsheet te vinden met een selectie van de belangrijkste onderwerpen van IFR/IFD. Aan bod komen onder andere: klasse-indeling, kapitaaleisen, liquiditeitseis, geconsolideerd toezicht, ICARAP/SREP en rapportages.

Door middel van dit factsheet geeft DNB een nader inzicht in de IFR/IFD. DNB benadrukt dat dit factsheet geen normatieve interpretatie of beleidsuitingen bevat.

DISCLAIMER 

Voor een nadere toelichting op de status van deze uiting kunt u de Leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Download

Ontdek gerelateerde artikelen