Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Interim-dividend

Nieuwsbericht toezicht

DNB heeft wederom geconstateerd dat een aantal ondernemingen interim-dividend over de jaarwinst uitkeert zonder dat de winst is geverifieerd. Als gevolg hiervan kunnen kapitaaltekorten ontstaan.

Gepubliceerd: 10 april 2024

Duo in overleg bij een beeldscherm

Ondernemingen dienen te beschikken over een toetsingsvermogen dat qua hoogte en samenstelling voldoet aan de Wft, de IFR en de IFD. De winst van het vorig boekjaar wordt pas toegevoegd aan het toetsingsvermogen wanneer de gecontroleerde jaarrekening en de winstbestemming is goedgekeurd door de AvA. Niet-geverifieerde winst maakt dus geen onderdeel uit van het toetsingsvermogen, maar (interim) dividend dient daar wel in mindering op gebracht te worden. Dividend wordt uitgekeerd uit de zogenaamde uitkeerbare bestanddelen in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel 128 van de CRR. De instelling dient dus over een voldoende kapitaalbuffer te beschikken om (interim) dividend uit te keren, anders ontstaat een kapitaaltekort.

Indien een instelling dividend wenst uit te keren voordat de jaarwinst toegevoegd is aan het toetsingsvermogen en zonder dat de kapitaalbuffer groot genoeg is, dient de jaarwinst geverifieerd te worden door een accountant en dient de instelling een verzoek tot het meetellen in het toetsingsvermogen van het resultaat aan te vragen bij DNB. Dit is gebaseerd op artikel 26, tweede lid van de CRR in combinatie met artikel 9 van de IFR. Een daartoe bestemd verzoek dient bij DNB aangevraagd te worden via MijnDNB. Verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.

DNB benadrukt nogmaals dat ondernemingen doorlopend dienen te voldoen aan de geldende eigenvermogensvereisten. DNB handhaaft deze verplichting en heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bestuurlijke boete op te leggen.