Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De referentiereeks van de DNB-conjunctuurindicator signaleert al enkele maanden een hoogconjunctuur, op basis van de Nederlandse bbp-groei. Het laatste dieptepunt van deze reeks lag in april 2020, in het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. De voorlopende indicator volgt deze ontwikkeling en werd vanaf juni 2021 weer positief. Uitgaande van de onderliggende deelreeksen (t/m maart 2022), duidt de voorlopende indicator nu op een nieuw omslagpunt in de komende maanden. Dit betekent dat de bbp-groei vertraagt en dat de groei onder de trendgroei uitkomt (op jaarbasis).

Een aandachtspunt bij de DNB-conjunctuurindicator is dat hij is geconstrueerd om conjuncturele omslagpunten te voorspellen en niet om voorspellingen te doen voor de groei van het bbp. De terugval van de economische groei in het eerste kwartaal van 2021, als gevolg van de heropleving van de Covid-19-pandemie, is bijvoorbeeld niet te zien aan de indicator.

DNB Conjunctuurindicator

Data output DNB Conjunctuurindicator

25KB XLSX
Download