Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB-conjunctuurindicator

In het midden van 2022 is de Nederlandse conjunctuur omgeslagen. Dit is zichtbaar in de referentiereeks van de DNB-conjunctuurindicator, die is gebaseerd op de bbp-groei (blauwe lijn). De voorlopende indicator gaf deze omslag al enige tijd aan. Het komende halfjaar gaat de indicator verder omlaag en wordt vanaf april 2023 negatief (rode lijn). Dit betekent dat de conjunctuur verslechtert en dat de bbp-groei onder de trendgroei kan komen (op jaarbasis).

Een aandachtspunt bij de DNB-conjunctuurindicator is dat hij is geconstrueerd om conjuncturele omslagpunten te voorspellen en niet om voorspellingen te doen voor de groei van het bbp.

Conjunctuurindicator

Data output DNB Conjunctuurindicator

25KB XLSX
Download

Ontdek gerelateerde artikelen