Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De DNB-conjunctuurindicator signaleert dat de bbp-groei in de zomer van 2020 is omgeslagen. Het dieptepunt ligt inmiddels achter ons. Uitgaande van de ontwikkeling van de onderliggende deelreeksen (t/m februari) , voorziet de DNB-conjunctuurindicator een gestaag herstel in de komende 6 maanden. De voorlopende indicator is over de hele periode negatief. Dit betekent dat de bbp-groei (ten opzichte van een jaar eerder) voorlopig onder de trendgroei blijft. Van een inhaalgroei (op jaarbasis) is nog geen sprake.   

Een aandachtspunt bij de Conjunctuurindicator is dat deze indicator omslagen in de conjunctuur signaleert en geen voorspelling doet voor de ontwikkeling van het bbp. De terugval van de economische groei in het laatste kwartaal van 2020, als gevolg van de tweede golf van de Covid-19-pandemie, wordt daarom niet opgepikt door de Conjunctuurindicator. De omslag en het dieptepunt van de crisis lag in de zomer van 2020.

De DNB-conjunctuurindicator signaleert dat de bbp-groei in de zomer van 2020 is omgeslagen. Het dieptepunt ligt inmiddels achter ons. Uitgaande van de ontwikkeling van de onderliggende deelreeksen (t/m februari) , voorziet de DNB-conjunctuurindicator een gestaag herstel in de komende 6 maanden. De voorlopende indicator is over de hele periode negatief. Dit betekent dat de bbp-groei (ten opzichte van een jaar eerder) voorlopig onder de trendgroei blijft. Van een inhaalgroei (op jaarbasis) is nog geen sprake. 

DNB-conjunctuurindicator