Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De DNB-conjunctuurindicator signaleert dat de bbp-groei vanaf de zomer van 2020 is omgeslagen. Het dieptepunt ligt inmiddels achter ons. Uitgaande van de ontwikkeling van de onderliggende deelreeksen (t/m augustus), voorziet de DNB-conjunctuurindicator een verder herstel in de komende 6 maanden. De voorlopende indicator is vanaf november positief. Dit betekent dat de bbp-groei (ten opzichte van een jaar eerder) boven de trendgroei uitkomt en dat sprake is van een geringe inhaalgroei (op jaarbasis). 

Een aandachtspunt bij de Conjunctuurindicator is dat deze indicator omslagen in de conjunctuur signaleert en geen voorspelling doet voor de ontwikkeling van het bbp. De terugval van de economische groei in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, als gevolg van de tweede en derde golf van de Covid-19-pandemie, wordt daarom niet opgepikt door de Conjunctuurindicator. De omslag en het dieptepunt van de crisis lag in de zomer van 2020.

DNB-conjunctuurindicator

Data output DNB Conjunctuurindicator

24KB XLSX
Download