Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB-conjunctuurindicator

Vanaf het midden van 2022 zit de Nederlandse conjunctuur in een neergaande fase. Dit is zichtbaar in de referentiereeks van de DNB-conjunctuurindicator, die is gebaseerd op de bbp-groei (blauwe lijn). De voorlopende indicator daalt de eerste helft van dit jaar verder (rode lijn). De negatieve waarde van de indicator betekent dat de bbp-groei onder de trendgroei ligt (op jaarbasis). De daling van de indicator vlakt wel af, wat kan duiden op een naderend omslagpunt.

Een aandachtspunt bij de DNB-conjunctuurindicator is dat hij is geconstrueerd om conjuncturele omslagpunten te voorspellen en niet om voorspellingen te doen voor de groei van het bbp.

Conjunctuurindicator

Data output DNB Conjunctuurindicator

25KB XLSX
Download

Ontdek gerelateerde artikelen