Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) is een internationaal en snel groeiend netwerk van centrale banken en toezichthouders. Samen vergroenen we het financiële systeem.

Doel NGFS

Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Zo brengt het NGFS in kaart wat centrale banken en toezichthouders kunnen doen aan een betere beheersing van klimaatrisico’s in de financiële sector. En kijkt het naar mogelijkheden voor het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen.

Afbeelding met het logo van NGFS

Internationaal netwerk

DNB is sinds het begin in december 2017 betrokken bij het NGFS. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, VK en Zweden. Sinds de start hebben meer dan negentig centrale banken, toezichthouders en organisaties uit de hele wereld zich bij het NGFS aangesloten. Ravi Menon van de Monetary Authority of Singapore vervult de rol van voorzitter. Het secretariaat is ondergebracht bij de Banque de France.

Deelnemers NGFS

NGFS-deelnemers komen onder meer uit Australië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Denemarken, Dubai, Indonesië, Japan, Letland, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Ook Europese instellingen als de ECB, EBA, EIOPA en ESMA zijn lid. Daarnaast zijn internationale organisaties als het IMF, de BCBS, OECD en de Wereldbank als toehoorders aangesloten bij het NGFS. Benieuwd welke instanties meedoen aan het NGFS? Bekijk het volledige overzicht.

Waarom het werk van NGFS nodig is

De klimaatverandering brengt risico’s mee voor de financiële sector. Deze financiële risico’s zijn nieuw en moeilijk te analyseren. “Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen”, stelt Frank Elderson, ECB-directielid en voormalig voorzitter van het NGFS. “Zolang de temperatuur en de zeespiegel blijven stijgen – en daarmee ook de financiële risico’s van de klimaatverandering toenemen – moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico's het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen.”

Gidsen en guidance

In het rapport ‘A Call for Action’ (april 2019) publiceert het NGFS zes concrete aanbevelingen om de klimaat- en milieurisico’s op te nemen in het werk van centrale banken en toezichthouders. Het NGFS heeft hieraan verder invulling gegeven met de publicatie van technische documenten. Bijvoorbeeld:

Volgende stappen NGFS

Een verdere uitwerking van methoden en technieken om klimaatrisico’s in het financiële systeem vast te stellen, te kwantificeren en terug te dringen blijft nodig. Het NGFS blijft zich richten op de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen centrale banken, toezichthouders en andere relevante belanghebbenden. Specifieke aandachtspunten van het NGFS in de komende tijd zijn:

  • Het verder in kaart brengen van de specifieke databehoeften voor de analyse van klimaatrisico’s
  • Het verder uitwerken van scenario-analyses voor klimaatrisico-assessments 

Meer informatie? Lees meer op de site van NGFS.