Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Afbeelding met het logo van NGFS

Network for Greening the Financial System

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) is een internationaal en groeiend netwerk van centrale banken en toezichthouders. Samen vergroenen we het financiële systeem.

Doel NGFS

Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Zo brengt het NGFS in kaart wat centrale banken en toezichthouders kunnen doen aan een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s in de financiële sector. En kijkt het naar mogelijkheden voor het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen.

Internationaal netwerk

DNB is bij NGFS betrokken sinds de oprichting in december 2017. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, VK en Zweden. Inmiddels is het aantal aangesloten centrale banken, toezichthouders en organisaties uit de hele wereld ruim de honderd gepasseerd. Ravi Menon van de Monetary Authority of Singapore (MAS) vervult momenteel de rol van voorzitter. Menon verving hiermee in 2022 ECB-directielid en oud-DNB-directielid Frank Elderson. Het secretariaat van NGFS is ondergebracht bij de Banque de France.

Deelnemers NGFS

NGFS-deelnemers komen uit de hele wereld, zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Ook Europese instellingen als de ECB, EBA, EIOPA en ESMA zijn lid. Daarnaast zijn internationale organisaties als het IMF, de BCBS, OECD en de Wereldbank als toehoorders aangesloten bij het NGFS. Benieuwd welke instanties meedoen aan het NGFS? Bekijk het volledige overzicht.

Waarom het werk van NGFS nodig is

De klimaatverandering brengt risico’s mee voor de financiële sector. Deze financiële risico’s zijn nieuw en moeilijk te analyseren. “Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen”, stelt Frank Elderson. “Zolang de temperatuur en de zeespiegel blijven stijgen – en daarmee ook de financiële risico’s van de klimaatverandering toenemen – moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico's het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen.”

Wat het NGFS doet

In zes werkgroepen werken NGFS-leden samen aan:

  • de toezichtpraktijk van de beheersing van klimaatgerelateerde risico’s
  • ontwerp en analyse van klimaatscenario’s
  • de implicaties van klimaatverandering voor monetair beleid
  • handvatten voor centrale banken bij de transitie naar ‘net zero’
  • mileugerelateerde financiële risico’s, en
  • kennisopbouw onder de leden.

Lees er meer over in het NGFS werkprogramma voor 2022-2024. Daarnaast heeft het NGFS onlangs een initiatief gelanceerd dat zich richt op ‘blended finance’: het mobiliseren van publiek-private financiering voor duurzaamheidsinitiatieven.

DNB en het NGFS

DNB is permanent lid van de Steering Committee van NGFS. Cindy van Oorschot, programmadirecteur Duurzaamheid, is de DNB-vertegenwoordiger in de Steering Committee.

DNB neemt deel aan alle werkgroepen en is één van de trekkers van de Task Force for Nature-related Risks en het Blended Finance-initiatief.

Kijk voor meer informatie op de site van NGFS.

Ontdek gerelateerde artikelen