Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrachtschepen en bouwstellingen op het water

Hoe staat de Nederlandse economie ervoor? Dit houdt De Nederlandsche Bank (DNB) als economisch adviseur met veel aandacht in de gaten. Twee keer per jaar verschijnen onze ramingen voor de Nederlandse economie: de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Tussendoor bekijken we de economische ontwikkeling met de DNB-conjunctuurindicator. Daarnaast verschijnen er regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over actuele economische onderwerpen.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) staan de verwachtingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Daarbij kijken we niet alleen naar de economische groei en de onderliggende bestedingscategorieën, zoals consumptie, investeringen en uitvoer. Ook ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld inflatie, arbeidsmarkt, woningmarkt en overheidsfinanciën komen aan bod.

Lees meer over de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten
Infographic over de stand van de economie

Vlot herstel verwacht na coronacrisis

Na de historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,7% in 2020 zal onze economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en snel herstellen. Het bbp groeit naar verwachting met 3,0% in 2021, 3,7% in 2022 en 1,9% in 2023. Daarbij gaan we ervan uit dat de contactbeperkende maatregelen geleidelijk verder worden verspoeld en dat de maatregelen vanaf volgend jaar niet meer nodig zijn. Op basis van onze raming is het bbp eind 2021 groter dan kort voor de pandemie en gaat het herstel veel sneller dan na de financiële crisis in 2008.

Als de overheidssteun na het derde kwartaal van dit jaar wordt afgebouwd, zal de werkgelegenheid eerst licht afnemen. Daarna trekt deze in de loop van 2022 flink aan. Tegelijkertijd gaan door de verbeterde vooruitzichten volgend jaar flink meer mensen op zoek naar werk. Hierdoor stijgt het werkloosheidspercentage tijdelijk van 3,6% dit jaar tot 4,5% volgend jaar. Door het verdere economisch herstel daalt de werkloosheid daarna weer, tot 4,1% in 2023. De inflatie stijgt naar verwachting van 1,1% in 2020 tot 1,5% in 2021 door de hogere olieprijs. In 2022 blijft de inflatie steken op 1,5% en in 2023 neemt de inflatie toe tot 1,8%, in lijn met de oplopende krapte op de arbeidsmarkt.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten - Juni 2021

1,8MB PDF
Download

DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator is een instrument waarmee we omslagen in de Nederlandse economische ontwikkeling op tijd kunnen signaleren. Hiermee blikken we tot zes maanden vooruit. We kijken daarbij naar het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat, de bedrijvigheid die we verwachten in Duitsland, nieuwe orders van producenten, ingekochte materialen van producenten en de rente.

Lees meer over de DNB-conjunctuurindicator

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Onze ramingen voor de Nederlandse economie maken we met een macro-economisch model, DELFI genaamd. Met dat model berekenen we ook wat de gevolgen voor de Nederlandse economie zijn van veranderingen in het economische beleid of de omgeving. U kunt dit met de DELFI-tool ook zelf berekenen door aan de knoppen van de Nederlandse economie draaien. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de gevolgen zijn van een lagere of hogere olieprijs, meer of minder wereldhandel of hogere of lagere lonen.

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Publicaties over de stand van onze economie

Naast de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten en onze Conjunctuurindicator publiceren we regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over de stand van de Nederlandse economie. Deze vindt u onder ‘Interessante artikelen’ op deze pagina, onder ‘Publicaties’ of via de zoekfunctie.