Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrachtschepen en bouwstellingen op het water

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht een snel herstel na de coronacrisis. Onze voorspellingen voor de Nederlandse economie publiceren we in de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV). Tussendoor publiceren we onze DNB-conjunctuurindicator en andere studies over de economie.

Vlot herstel verwacht na coronacrisis

Na de historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,7% in 2020 zal onze economie krachtig en snel herstellen, zo blijkt uit onze publicatie Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten van juni 2021. Het bbp groeit naar verwachting met 3,0% in 2021, 3,7% in 2022 en 1,9% in 2023. We verwachten dat het bbp eind 2021 groter is dan kort voor de pandemie en het herstel veel sneller gaat dan na de financiële crisis in 2008. Als de overheidssteun na het derde kwartaal van dit jaar wordt afgebouwd, zal de werkgelegenheid eerst licht afnemen. Daarna trekt deze in de loop van 2022 flink aan. Tegelijkertijd gaan door de verbeterde vooruitzichten volgend jaar flink meer mensen op zoek naar werk. Hierdoor stijgt het werkloosheidspercentage tijdelijk van 3,6% dit jaar tot 4,5% volgend jaar. Door het verdere economisch herstel daalt de werkloosheid daarna weer, tot 4,1% in 2023.

Lees meer over onze nieuwste economische vooruitzichten
Infographic over de stand van de economie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

DNB maakt voorspellingen voor de Nederlandse economie in het huidige en de komende twee jaren. Denk aan de economische groei, inflatie, consumptie, en de woning- en arbeidsmarkt. We werken hierbij samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken van de eurolanden. De ECB bundelt de nationale voorspellingen tot één economische vooruitblik voor het eurogebied. Zo draagt DNB bij aan de besluitvorming van de ECB over het monetaire beleid. En elk half jaar publiceren we onze voorspellingen en analyses in de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV). Op basis van onze voorspellingen en analyses geven we adviezen over economische vraagstukken aan het kabinet en andere beleidsmakers. Met de publicatie van de EOV en onze studies geven we inzicht in de onderbouwing van onze adviezen.

Overzicht Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten - 2015 t/m 2021

DNB-conjunctuurindicator

Met de DNB-conjunctuurindicator kunnen we tijdig omslagen signaleren in de Nederlandse economische ontwikkeling. Hiermee blikken we tot zes maanden vooruit. We kijken daarbij naar het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat, de bedrijvigheid die we verwachten in Duitsland, nieuwe orders van producenten, ingekochte materialen van producenten en de rente.

Lees meer over de DNB-conjunctuurindicator

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Onze voorspellingen voor de Nederlandse economie maken we met een macro-economisch model, DELFI genaamd. Met dat model berekenen we bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van veranderingen in het economische beleid of de omgeving. Wilt u dit ook eens uitproberen? Met de DELFI-tool kunt u zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie draaien. Probeer het uit en ontdek bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van een hogere energieprijs of hogere lonen.

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Publicaties over de stand van onze economie

We publiceren regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over de stand van de Nederlandse economie. Deze vindt u onder ‘Interessante artikelen’ op deze pagina, onder ‘Publicaties’ of via de zoekfunctie.