Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De stand van onze economie

De inflatie daalt in 2024 naar 2,8% en blijft daar in 2025. De economische groei is met 0,5% in 2024 bescheiden, maar stijgt iets in 2025, naar 1,3%. Dat blijkt uit onze Voorjaarsraming van juni 2024.

Lage inflatie

Na een recordhoogte van 11,6% in 2022, is de inflatie in 2023 gedaald naar 4,1%. We verwachten dat deze in 2024 verder daalt naar 2,8%, en daarna geleidelijk verder omlaag gaat tot iets onder 2% in 2026. De lagere energieprijzen en de renteverhogingen van de centrale banken zijn hier de belangrijkste oorzaken van.

Meer weten over inflatie? Kijk dan hier

Gematigde groei

De economie is in 2023 met 0,2% gegroeid. Na stagnatie komt de Nederlandse economie met een zachte landing op een gematigd groeipad. In de komende jaren zal de groei iets hoger zijn, met 0,5% in 2024 en 1,3% in 2025 en 2026.

De belangrijkste oorzaken van de afkoeling van de economie zijn de terugval van de wereldhandel en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Dat beleid is nodig om de hoge inflatie te bestrijden.

Lees hier meer over het beleid van de ECB

Overheidstekort loopt komende jaren hard op

Het begrotingstekort van de overheid is in 2023 nog beperkt tot 0,9% van het bruto binnenlands product. Maar dat beeld verslechtert de komende jaren snel, mede doordat meer rente moet worden betaald over de eigen overheidsschuld. Het tekort stijgt dan richting de EU-grens van 3%.

Werkloosheid loopt iets op

De werkloosheid loopt enigszins op, van 3,6% in 2023 naar 4,0% in 2026. De lonen stijgen in 2024 nog met 6,0% en gemiddeld 3,7% in 2025.

Onze Voorjaars- en Najaarsraming

DNB maakt voorspellingen voor de Nederlandse economie in het huidige en de komende twee jaren. We werken hierbij samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken van de eurolanden. De ECB bundelt de nationale voorspellingen tot één economische vooruitblik voor het eurogebied. Zo draagt DNB bij aan de besluitvorming van de ECB over het monetaire beleid. En elk half jaar publiceren we onze voorspellingen en analyses in de Voorjaars- en Najaarsraming. Op basis van onze voorspellingen en analyses geven we adviezen over economische vraagstukken aan het kabinet en andere beleidsmakers. Met de publicatie van de Voorjaars- en Najaarsraming en onze studies geven we inzicht in de onderbouwing van onze adviezen.

Ga directe naar onze Ramingen

Wat zijn onze vooruitzichten op korte termijn?

Met de DNB-conjunctuurindicator kunnen we tijdig omslagen signaleren in de Nederlandse economische ontwikkeling. Hiermee blikken we tot zes maanden vooruit. We kijken daarbij naar het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat, de bedrijvigheid die we verwachten in Duitsland, nieuwe orders van producenten, ingekochte materialen van producenten en de rente.

De DNB-conjunctuurindicator (rode lijn in de figuur) maakte in maart 2024 een omslag naar boven. Daarmee geeft de indicator aan dat de opgaande fase in de economische groeicyclus is begonnen. Sindsdien heeft de stijging van de indicator zich doorgezet. In december 2024 nadert de indicator de horizontale lijn. Dat betekent dat de economische groei eind dit jaar dichtbij het niveau van de trendgroei komt.

Lees ook: Economie heeft de weg omhoog ingeslagen.

Conjunctuurindicator

Hoe komen we aan onze berekeningen?

Onze voorspellingen voor de Nederlandse economie maken we met een macro-economisch model, DELFI genaamd. Met dat model berekenen we bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van veranderingen in het economische beleid of de omgeving. Wilt u dit ook eens uitproberen? Met de DELFI-tool kunt u zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie draaien. Probeer het uit en ontdek bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van een hogere energieprijs of hogere lonen.

Ontdek gerelateerde artikelen