Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hoe staat de Nederlandse economie ervoor? Dit houdt De Nederlandsche Bank (DNB) als economisch adviseur met veel aandacht in de gaten. Twee keer per jaar verschijnen onze ramingen voor de Nederlandse economie: de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Tussendoor bekijken we de economische ontwikkeling met de DNB-conjunctuurindicator. Daarnaast verschijnen er regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over actuele economische onderwerpen.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) staan de verwachtingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Daarbij kijken we niet alleen naar de economische groei en de onderliggende bestedingscategorieën, zoals consumptie, investeringen en uitvoer. Ook ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld inflatie, arbeidsmarkt, woningmarkt en overheidsfinanciën komen aan bod.

Lees meer over de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

2021 begint met een kleine krimp, gevolgd door fors herstel vanaf de zomer (tussenraming april 2021)

Dit jaar is er één met twee gezichten, blijkt uit onze zogenoemde tussenraming. Door de contactbeperkende maatregelen begint het jaar met een kleine economische krimp. Vanaf de zomer verwachten we een fors herstel, wanneer de maatregelen geleidelijk kunnen worden versoepeld. Over heel 2021 verwachten we dat de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product) met 2,2% groeit. Volgend jaar bedraagt de groei naar verwachting 4,2%.

De werkloosheid loopt op naar 4,6% dit jaar en 5,3% volgend jaar. De overheidsfinanciën verslechteren, maar minder dan verwacht. In beide jaren blijft de staatsschuld net onder de 60%-grens uit het Verdrag van Maastricht.

Deze tussenraming is geen volledig uitgewerkte raming, maar een actualisatie van onze vorige raming uit december. Aanleiding is de gewijzigde situatie rond de pandemie sinds de publicatie van die raming. Hierin werd verondersteld dat de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown vanaf begin 2021 zouden worden versoepeld. In juni publiceert DNB een nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten.

Analyse Tussenraming Maart 2021

683KB PDF
Download

DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator is een instrument waarmee we omslagen in de Nederlandse economische ontwikkeling op tijd kunnen signaleren. Hiermee blikken we tot zes maanden vooruit. We kijken daarbij naar het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat, de bedrijvigheid die we verwachten in Duitsland, nieuwe orders van producenten, ingekochte materialen van producenten en de rente.

Lees meer over de DNB-conjunctuurindicator

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Onze ramingen voor de Nederlandse economie maken we met een macro-economisch model, DELFI genaamd. Met dat model berekenen we ook wat de gevolgen voor de Nederlandse economie zijn van veranderingen in het economische beleid of de omgeving. U kunt dit met de DELFI-tool ook zelf berekenen door aan de knoppen van de Nederlandse economie draaien. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de gevolgen zijn van een lagere of hogere olieprijs, meer of minder wereldhandel of hogere of lagere lonen.

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Publicaties over de stand van onze economie

Naast de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten en onze Conjunctuurindicator publiceren we regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over de stand van de Nederlandse economie. Deze vindt u onder ‘Interessante artikelen’ op deze pagina, onder ‘Publicaties’ of via de zoekfunctie.