Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hoe staat de Nederlandse economie ervoor? Dit houdt De Nederlandsche Bank (DNB) als economisch adviseur met veel aandacht in de gaten. Twee keer per jaar verschijnen onze ramingen voor de Nederlandse economie: de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Tussendoor bekijken we de economische ontwikkeling met de DNB-conjunctuurindicator. Daarnaast verschijnen er regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over actuele economische onderwerpen.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) staan de verwachtingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Daarbij kijken we niet alleen naar de economische groei en de onderliggende bestedingscategorieën, zoals consumptie, investeringen en uitvoer. Ook ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld inflatie, arbeidsmarkt, woningmarkt en overheidsfinanciën komen aan bod.

Lees meer over de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

Economische crisis diep, maar minder dan gevreesd (EOV december 2020)

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie door de coronapandemie flinke schade op. In termen van het bruto binnenlands product (bbp) werd het leeuwendeel van de schade goedgemaakt in het derde kwartaal. Per saldo verwachten we dat de economische teruggang voor 2020 uitkomt op 4,3%. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; zowel in zowel 2021 als 2022 groeit het bbp met bijna 3% per jaar. De werkgelegenheid krijgt een flinke tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid loopt in 2020 naar verwachting op tot gemiddeld 4,0% van de beroepsbevolking en piekt in 2021 met gemiddeld 6,5%. Omdat de onzekerheden rond de raming groter zijn dan gebruikelijk, is naast de centrale raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld. Voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario is bovendien de impact op de bankensector doorgerekend. De volgende EOV verschijnt in juni 2021.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2020

2,4MB PDF
Download

DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator is een instrument waarmee we omslagen in de Nederlandse economische ontwikkeling op tijd kunnen signaleren. Hiermee blikken we tot zes maanden vooruit. We kijken daarbij naar het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat, de bedrijvigheid die we verwachten in Duitsland, nieuwe orders van producenten, ingekochte materialen van producenten en de rente.

Lees meer over de DNB-conjunctuurindicator

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Onze ramingen voor de Nederlandse economie maken we met een macro-economisch model, DELFI genaamd. Met dat model berekenen we ook wat de gevolgen voor de Nederlandse economie zijn van veranderingen in het economische beleid of de omgeving. U kunt dit met de DELFI-tool ook zelf berekenen door aan de knoppen van de Nederlandse economie draaien. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de gevolgen zijn van een lagere of hogere olieprijs, meer of minder wereldhandel of hogere of lagere lonen.

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie

Publicaties over de stand van onze economie

Naast de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten en onze Conjunctuurindicator publiceren we regelmatig studies, nieuwsberichten en speeches over de stand van de Nederlandse economie. Via de zoekfunctie op deze website kunt u meer van deze publicaties vinden.