Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

EMIR is een Europese verordening1 die regels bevat voor de rapportage van transacties in derivatencontracten aan transactieregisters (trade repositories) en afwikkeling van gestandaardiseerde derivaten contracten via centrale tegenpartijen (Central Counterparties, CCP's). EMIR voorziet tevens in een vergunning- en toezichtstelsel voor CCP’s onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, en in registratie (of erkenning) van en toezicht op transactieregisters door de European Securities and Markets Authority, ESMA.

EMIR heeft rechtstreekse werking voor de EU-lidstaten en hoeft daardoor niet in nationale wetgeving te worden omgezet. EMIR bevat regels over otc (over the counter)-derivaten, CCP’s en transactieregisters en wordt nader uitgewerkt in diverse regulatory technical standards (RTS) en implementing technical standards (ITS). ESMA (European Securities and Markets Authority) publiceert regelmatig interpretaties in de vorm van ‘Questions and Answers’ (Q&A) over de implementatie van EMIR om een consistente toepassing te waarborgen.

De toelichting hieronder is relevant voor banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen met zetel in Nederland en geeft een algemene beschrijving van wat EMIR inhoudt. Het is belangrijk om de website van ESMA te raadplegen voor (meer gedetailleerde) informatie over wat EMIR voor u betekent en hoe u aan de verplichtingen die EMIR u oplegt, kunt voldoen.

[1] EU verordening nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012