Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Huis te koop

Sommige groepen Nederlanders vinden moeilijk een geschikte woning. Starters bijvoorbeeld. Om hier wat aan te doen, moeten er meer woningen en dan vooral meer betaalbare huurwoningen komen.

Tussen wal en schip

Op onze woningmarkt gaat veel goed. Zo hebben we in Nederland kwalitatief goede woningen. En vergeleken met andere landen hebben weinig mensen heel veel moeite om hun woonlasten te betalen.

Maar er gaan ook dingen minder goed. Sommige groepen vinden moeilijk een woning. Starters zijn daarvan misschien wel het belangrijkste voorbeeld. Het lukt ze vaak niet om een koopwoning te krijgen. Het aanbod van woningen is veel lager dan de vraag en na een bezichtiging leggen ze het af tegen andere groepen. Bijvoorbeeld doordat die al overwaarde van hun huidige koopwoning kunnen inzetten. En als het starters wel lukt een woning te kopen, moeten ze in veel gevallen een hoge hypotheek afsluiten. Voor een sociale huurwoning verdienen starters vaak te veel. Dan is er alleen nog de vrije huursector. Maar daar zijn weinig woningen. En de woningen die er zijn, hebben vaak een hoge huur.

Verschillende typen huurwoningen

Sociale huurwoningen hebben een huurprijs tot ongeveer EUR 740. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor de lagere inkomens.

Huurwoningen in de vrije sector hebben een huurprijs hoger dan EUR 740. In principe kan iedereen zo’n woning huren.

Woningtekort

Dat sommige mensen moeilijk aan een woning komen, heeft meerdere oorzaken. Een daarvan is dat we in Nederland een woningtekort hebben. Er zijn simpelweg meer huishoudens dan woningen. Half 2020 bedroeg het tekort 331.000 woningen. (bron: ministerie van Binnenlandse Zaken). 

Veel koopwoningen, weinig huurwoningen

Maar ook het soort woningen in Nederland speelt een rol. In Nederland is er met name een gebrek aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Slechts 9% van onze woningvoorraad bestaat uit vrijesectorwoningen. In Duitsland bijvoorbeeld is dat ongeveer 50%. 

Nederlandse woningvoorraad

Dat terwijl starters juist gebaat zijn bij een ruim aanbod van huurwoningen. Zij hebben dan een aantrekkelijk alternatief voor het kopen van een woning. Ook kunnen ze dan eventueel sparen voor een koopwoning. Zodat ze zich niet diep in de schulden hoeven te steken als ze later wel een huis willen kopen.

Een groter aanbod van huurwoning heeft meer voordelen. Benieuwd? Lees het artikel

Overheid stimuleert mensen om huis te kopen

Dat er zo weinig huurwoningen in Nederland zijn, is niet zo gek. De overheid stimuleert Nederlanders al tientallen jaren om een woning te kopen. Huizenbezitters krijgen allerlei financiële voordelen. Denk aan de hypotheekrenteaftrek en de relatief lage belasting op de eigen woning ten opzichte van andere soorten vermogen. Voor huurders bestaan zulke regelingen niet. Niet gek dus dat de meeste Nederlanders een koopwoning willen en het aantal huurwoningen klein is.

Luister ook naar onze podcast over de woningmarkt met onze woningmarktexperts Frank van Hoenselaar en Remco van der Molen.

Oplossingen

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) vinden we dat er verschillende dingen moeten gebeuren zodat meer Nederlanders een geschikte woning vinden:

  • De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen worden gebouwd. De Rijksoverheid moet hierbij zo nodig de leiding nemen.
  • Het is belangrijk dat een groot deel van deze nieuwe woningen huurwoningen zijn. Overheden kunnen hiervoor zorgen door dit bijvoorbeeld in bestemmingsplannen vast te leggen.
  • Om de huursector verder te stimuleren, moet de overheid huren even aantrekkelijk maken als kopen. Hiervoor moet zij de financiële voordelen voor huizenbezitters geleidelijk verder afbouwen.

In steden over de hele wereld is de huizenmarkt overspannen. Onze collega’s Melanie Lohuis en Rob Nijskens vertellen:

Meer lenen geen oplossing voor starters

De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen. Sommige mensen vinden daarom dat starters meer zouden moeten kunnen lenen. Wij zijn het daar niet mee eens. Onze onderzoekers hebben ontdekt dat de huizenprijzen de afgelopen jaren vooral zijn gestegen doordat we meer konden lenen. Dus als starters meer mogen lenen, stijgen de huizenprijzen alleen maar meer.

Dat de overheid Nederlanders stimuleert om een woning te kopen, leidt er ook toe dat we hoge hypotheekschulden hebben. Lees over de risico’s hiervan op de pagina over hypotheekschulden.