Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vraag en aanbod van hypotheken (Bank Lending Survey)

Dit onderwerp toont de ontwikkelingen in de vraag naar woninghypotheken op basis van een enquête gehouden onder Nederlandse banken. Ook wordt de verscherping of versoepeling van acceptatiecriteria in kaart gebracht. Deze interne richtlijnen worden door banken gebruikt om te bepalen onder welke voorwaarden zij een hypotheek verstrekken. De enquête wordt afgenomen in januari, april, juli en oktober.

Wat is de Bank Lending Survey?

De Bank Lending Survey is een kwartaalenquête waarvoor aan een aantal in Nederland gevestigde banken (ruim 80% van totale Nederlandse bancaire activa) wordt gevraagd naar hun perceptie over kredietontwikkelingen. Hierbij komen ook ontwikkelingen in de hypotheekmarkt aan bod.

De antwoorden van banken weerspiegelen alleen de richting en niet de exacte mate van deze ontwikkelingen en verwachtingen. De ontwikkelingen worden aangeduid door middel van een netto percentage dat het verschil weergeeft tussen het percentage banken dat positief antwoordt en het percentage banken dat een negatief antwoord geeft.

Verandering in de vraag

De vraag naar woninghypotheken wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder de inkomensontwikkelingen, werkloosheid, het woningmarktvooruitzicht, het consumentenvertrouwen, concurrentie onder hypotheekverstrekkers, het niveau van de rentetarieven en het belastingregime.

Een waarde boven de nullijn in grafiek 1 wijst erop dat de banken per saldo een toename van de vraag waarnemen. Bij een waarde onder de nullijn ziet een meerderheid van de banken een afname in de vraag.

Acceptatiecriteria

De door banken gehanteerde acceptatiecriteria worden beïnvloed door meerdere factoren, waaronder de concurrentiedruk, risicoperceptie, risicotolerantie en vermogenskosten. Een waarde boven de nullijn geeft aan dat er meer banken zijn die in de betreffende periode hun acceptatiecriteria hebben verscherpt dan banken die hebben versoepeld. Bij een waarde onder de nullijn is dat andersom.  Acceptatiecriteria hebben bijvoorbeeld betrekking op het type lening en de kenmerken van het onderpand.

Onderwerpen woninghypotheken