Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wet- en regelgeving premiepensioeninstellingen

Hierbij treft u een overzicht aan van de belangrijkste bindende regelgeving en beleidsregels voor premiepensioeninstellingen (PPI). Het gaat daarbij om internationale regelgeving, nationale regelgeving, de bij de nationale regelgeving horende lagere regelgeving maar ook de bindende werking hebbende toezichthoudersregelingen en voorts de beleidsregels. Voor de volledigheid zijn de convenanten van DNB met andere partijen in het overzicht geplaatst.

Internationale regelgeving

Voor de PPI is de IORP-richtlijn relevant. De (geconsolideerde) tekst van deze richtlijn is te vinden op de website van de EU.

Deze IORP-richtlijn is thans herzien door de Richtlijn (EU) 2016/2341 (IORP II). Deze richtlijn moet voor 13 januari 2019 zijn geïmplementeerd. Ook deze richtlijn kunt u vinden op de website van de EU. de website van de EU.

Voorts is de Wet implementatie Omnibus I-richtlijn relevant. Deze richtlijn geeft een passende reikwijdte aan een aantal algemene bevoegdheden van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en een Europees Comité voor systeemrisico's, waaronder Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen.

Nationale wet- en regelgeving en beleidsregels

In Nederland zijn zowel de Wet op het financieel toezicht als de Pensioenwet van groot belang voor de PPI. Deze wet is van toepassing op de pensioenen, overeengekomen tussen werkgevers en werknemers en de onderbrenging daarvan bij een pensioeninstelling, zoals een premiepensioeninstelling.

Ontdek gerelateerde artikelen