Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wet- en regelgeving

In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit Pw en Wvb) worden bepalingen uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) uitgewerkt, met uitzondering van de prudentiële bepalingen over het financieel toetsingskader die zijn uitgewerkt in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Gepubliceerd: 30 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De regels in het Besluit Pw en Wvb hebben soms betrekking op zowel verzekeraars als (beroeps) pensioenfondsen en soms alleen betrekking op (beroeps)pensioenfondsen.

Het besluit bevat onder meer regels met betrekking tot:

  • Uitbesteding;
  • Waardeoverdracht;
  • Uitruil, afkoop en gelijke behandeling bij pensioenen;
  • Informatieverstrekking aan deelnemers en andere belanghebbenden; 
  • Waarborging van goed bestuur bij (beroeps)pensioenfondsen;
  • Eisen ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuursleden van (beroeps) pensioenfondsen;
  • Hoogte van boetes en sancties;
  • Toedeling van taken aan de toezichthouders en toedeling van kosten van het toezicht door de toezichthouder aan de onder toezichtgestelden.