Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Microdata

Statistische microdata voor onderzoek

Externe partijen kunnen voor onderzoek gebruikmaken van data over individuele instellingen: microdata. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. DNB anonimiseert deze data. Microdata worden via een internetverbinding, remote access, beschikbaar gesteld door CBS Microdata Services. Zo kunnen onderzoekers de data op afstand analyseren en de resultaten van bewerkingen op hun beeldscherm bekijken. De data zijn niet te downloaden, maar de tabellen met de resultaten worden ter beschikking gesteld na een controle op de vertrouwelijkheid van de data.

Data op maat

Onderzoekers kunnen een aanvraag doen voor een databestand op maat, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo is het mogelijk data van DNB en het CBS te koppelen. Ook kunt u gebruikmaken van data die DNB verzamelt voor macro-economische statistieken, zoals de betalingsbalans en monetaire statistieken. De databestanden worden aangeboden als systeembestand in één van de gangbare statistische pakketten SPSS, Stata of SAS.

Microdata aanvragen voor onderzoek

De microdata van DNB zijn in principe beschikbaar voor onderzoekers van:

  • Nederlandse universiteiten en andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
  • planbureaus als het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau
  • het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) en statistiekinstanties van de lidstaten van de Europese Unie
  • de ECB en de centrale banken die deel uitmaken van het ESCB.

Onderzoekers van andere instellingen kunnen een verzoek indienen bij de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS).
DNB beslist per aanvraag of de data ter beschikking worden gesteld.

Aanvraagprocedure

Elke aanvraag begint met een intakegesprek bij DNB. Daarbij presenteert de onderzoeker een onderzoeksvoorstel. Als dit gesprek tot overeenstemming leidt, volgt de ondertekening van een contract en de geheimhoudingsverklaring. In het contract wordt vastgelegd tot welke databestanden de onderzoeker toegang krijgt. Aan het gebruik van de remote access-faciliteiten van het CBS zijn kosten verbonden.

Meer informatie

Voor vragen en informatie over het gebruik van microdata:
E-mail    microdataonderzoek@dnb.nl  

Voor vragen en informatie over remote access:
E-mail    microdata@cbs.nl 
Telefoon 088-5707070
Website  CBS: microdata