Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een bloem waar een bij op afkomt

Het verlies van biodiversiteit en de ontbossing vragen om snelle actie. Ook van de financiële sector. Die kan meer investeren in het behoud en herstel van biodiversiteit. Acht financiële instellingen van de werkgroep biodiversiteit delen hun plannen en geven voorbeelden.

Verlies biodiversiteit: enorme economische schade

Wereldwijd neemt de biodiversiteit in hoog tempo af. Als we niet snel actie ondernemen, kunnen tot wel 1 miljoen soorten uitsterven. Veel sectoren van onze economie zijn afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. Het verlies aan biodiversiteit brengt daarom hoge kosten mee: naar schatting EUR 1,7 à 3,9 biljoen per jaar. Voor toekomstige generaties is het dan ook cruciaal dat we de biodiversiteit zo veel mogelijk behouden en herstellen. 

Ontbossing: opwarming van de aarde

De vernietiging van bossen wereldwijd is een belangrijke indicator van verlies van biodiversiteit. Ontbossing heeft directe negatieve gevolgen voor natuurlijke leefomgevingen, lokale gemeenschappen en de economie. Daarbij draagt ontbossing bij aan de opwarming van de aarde. Bomen halen CO2 uit de atmosfeer en bij de verbranding van bomen komt CO2 vrij: dat vergroot het broeikaseffect.

Infographic over biodiversiteit

Investeren in behoud en herstel biodiversiteit

Ook in de financiële sector groeit het besef dat snel actie moet worden ondernomen voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Dat vraagt om grote investeringen. Financiële instellingen moeten hierbij het voortouw nemen, zo stelt de werkgroep biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering. Deze werkgroep deelt plannen en goede voorbeelden in het rapport Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector. Zo is het belangrijk dat financiële instellingen hun impact op biodiversiteit meetbaar maken en nieuwe investeringsmodellen ontwikkelen met aandacht voor biodiversiteit.

Ontbossing tegengaan

Financiële instellingen verergeren de ontbossing met investeringen in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Tegelijkertijd lopen zij ook financiële risico’s met deze investeringen. Recent zetten steeds meer financiële instellingen zich in voor het behoud van bossen. De nieuwe gids Deforestation Guideline Document van de werkgroep Biodiversiteit biedt praktische instrumenten om ontbossing tegen te gaan en risico’s te beperken. Denk aan de opzet van fondsen voor natuurpositieve landbouw.

Over de werkgroep 

De werkgroep biodiversiteit bestaat uit acht financiële instellingen en twee andere organisaties. Lid van de werkgroep zijn: Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco, ABN AMRO, ING, Van Lanschot Kempen, NWB Bank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

Financing Regenerative Agriculture

877KB PDF
Download

Guide: From Pledges To Action (2021)

1,7MB PDF
Download

Paper: A Guideline on the use of Deforestation Risk Mitigation Solutions for Financial Institutions (2020)

2,6MB PDF
Download

Paper: Biodiversity Opportunities and Risks for the Financial Sector (2020)

1MB PDF
Download

Infographic: biodiversity, opportunities and risks for the financial sector (2020)

4,7MB PDF
Download