Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Biodiversiteit

Het verlies van biodiversiteit en de ontbossing vragen om snelle actie van de financiële sector. Die moet meer financieren en investeren in het behoud en herstel van biodiversiteit. Twaalf financiële instellingen en twee maatschappelijke organisaties hebben hun krachten daarom gebundeld in de Werkgroep Biodiversiteit.

Een bloem waar een bij op afkomt

Verlies biodiversiteit: enorme economische schade

Wereldwijd neemt de biodiversiteit in hoog tempo af. Als we niet snel actie ondernemen, kunnen tot wel een miljoen soorten uitsterven. Veel sectoren van onze economie zijn afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en ecosystemen in de wereld. Het verlies aan biodiversiteit brengt daarom hoge kosten met zich mee: naar schatting € 1,7 tot € 3,9 biljoen per jaar. Voor toekomstige generaties is het dan ook cruciaal dat we de biodiversiteit zo veel mogelijk behouden en herstellen.

Oorzaken verlies biodiversiteit

De laatste jaren neemt de biodiversiteit drastisch af. Dat komt vooral door menselijke activiteiten. Denk aan veranderingen in land- en zeegebruik, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, vervuiling en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Deze factoren zijn de drijvende krachten achter het verlies aan biodiversiteit. Door deze aan te pakken kunnen financiële instellingen hun negatieve impact op de biodiversiteit verminderen.

Investeren in en financieren van biodiversiteit

Ook in de financiële sector groeit het besef dat snelle actie voor het behoud en herstel van biodiversiteit noodzakelijk is. Dit vraagt om grote investeringen. Financiële instellingen moeten hierbij het voortouw nemen, zo stelt de Werkgroep Biodiversiteit. Elk jaar deelt de werkgroep plannen en goede voorbeelden van het investeren en financieren in biodiversiteit, die onderaan deze pagina te vinden zijn. Meer weten over biodiversiteit? De Werkgroep Biodiversiteit heeft een inleidende e-learning over biodiversiteit gepubliceerd voor medewerkers in de financiële sector.

Stappenplan ter bescherming van biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering heeft een stappenplan ontwikkeld om financiële instellingen te helpen bij het tegengaan van verlies van biodiversiteit. De gids biedt handvatten voor alle instellingen, van beginners tot ver gevorderden.

Over de werkgroep

De werkgroep Biodiversiteit bestaat uit twaalf financiële instellingen en twee maatschappelijke organisaties De leden van de werkgroep zijn: ABN Amro, Actiam, APG, ASN Bank, ASN Impact Investors, a.s.r., FMO, ING, van Lanschot Kempen, NWB Bank, Rabobank, Robeco, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van NWB Bank.

De informatie en publicaties op deze pagina zijn een weergave van de afwegingen en inspanningen van de betreffende werkgroep die is opgericht onder de paraplu van het Platform voor Duurzame Financiering. Als lid van het platform ondersteunt DNB de inspanningen, maar zij is niet de auteur. Het bevat initiatieven van de private sector en geen toezichtvereisten of overheidsstandpunten.

Biodiversity basics for professionals of financial institutions

334KB PDF
Download Biodiversity basics for professionals of financial institutions

Financing Regenerative Agriculture

877KB PDF
Download Financing Regenerative Agriculture

Guide: From Pledges To Action (2021)

1,7MB PDF
Download Guide: From Pledges To Action (2021)

Paper: A Guideline on the use of Deforestation Risk Mitigation Solutions for Financial Institutions (2020)

2,6MB PDF
Download Paper: A Guideline on the use of Deforestation Risk Mitigation Solutions for Financial Institutions (2020)

Paper: Biodiversity Opportunities and Risks for the Financial Sector (2020)

1MB PDF
Download Paper: Biodiversity Opportunities and Risks for the Financial Sector (2020)

Infographic: biodiversity, opportunities and risks for the financial sector (2020)

4,7MB PDF
Download Infographic: biodiversity, opportunities and risks for the financial sector (2020)

Ontdek gerelateerde artikelen