Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Biodiversiteit

Het verlies van biodiversiteit en de ontbossing vragen om snelle actie. Ook van de financiële sector. Die kan meer investeren in het behoud en herstel van biodiversiteit. Elf financiële instellingen van de werkgroep Biodiversiteit delen hun plannen en geven voorbeelden.

Een bloem waar een bij op afkomt

Verlies biodiversiteit: enorme economische schade

Wereldwijd neemt de biodiversiteit in hoog tempo af. Als we niet snel actie ondernemen, kunnen tot wel 1 miljoen soorten uitsterven. Veel sectoren van onze economie zijn afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. Het verlies aan biodiversiteit brengt daarom hoge kosten mee: naar schatting EUR 1,7 à 3,9 biljoen per jaar. Voor toekomstige generaties is het dan ook cruciaal dat we de biodiversiteit zo veel mogelijk behouden en herstellen.

Infographic over biodiversiteit

Oorzaken verlies biodiversiteit

De laatste jaren neemt de biodiversiteit drastisch af. Dat komt vooral door menselijke activiteiten. Denk aan veranderingen in landgebruik die leiden tot ontbossing, intensieve monocultuur en verstedelijking. Andere oorzaken zijn de klimaatverandering en de milieuvervuiling. Al die ontwikkelingen maken dat steeds meer soorten planten en dieren niet meer kunnen overleven op aarde.

Investeren in biodiversiteit

Ook in de financiële sector groeit het besef dat snel actie moet worden ondernomen voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Dat vraagt om grote investeringen. Financiële instellingen moeten hierbij het voortouw nemen, zo stelt de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering. Deze werkgroep deelt plannen en goede voorbeelden in het rapport Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector. Een plan is bijvoorbeeld dat financiële instellingen hun impact op biodiversiteit meetbaar maken en nieuwe investeringsmodellen ontwikkelen met aandacht voor biodiversiteit.

Ontbossing tegengaan

Financiële instellingen verergeren de ontbossing met investeringen in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Tegelijkertijd lopen zij ook financiële risico’s met deze investeringen. Recent zetten steeds meer financiële instellingen zich in voor het behoud van bossen. De gids Deforestation Guideline Document van de werkgroep Biodiversiteit biedt praktische instrumenten om ontbossing tegen te gaan en risico’s te beperken. Denk aan de opzet van fondsen voor natuurpositieve landbouw.

Stappenplan ter bescherming van biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering heeft een stappenplan ontwikkeld om financiële instellingen te helpen bij het tegengaan van verlies van biodiversiteit. De gids biedt handvatten voor alle instellingen. Van beginners tot ver gevorderden.

Financiering regeneratieve landbouw

Intensieve landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit. Een alternatief is regeneratieve landbouw. Dat is een heel andere manier van gewassen verbouwen, die bijdraagt aan het behoud of herstel van biodiversiteit. De Werkgroep Biodiversiteit heeft onderzoek gedaan naar de drempels voor de financiering van regeneratieve landbouw. Ook is gekeken naar bestaande oplossingen. Resultaat is een nieuw raamwerk dat financiële instellingen beter in staat stelt om regeneratieve landbouw te financieren. Dat kan door de drempels weg te nemen. Zo kan de financiële sector bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Het onderzoek is gedaan samen met het Erasmus Platform voor Duurzame Waardecreatie. Lees meer

Over de werkgroep

De werkgroep Biodiversiteit bestaat uit acht financiële instellingen en twee andere organisaties. Lid van de werkgroep zijn: ABN Amro, Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, ING, van Lanschot Kempen, NWB Bank, Rabobank, Robeco, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

Biodiversity basics for professionals of financial institutions

334KB PDF
Download

Financing Regenerative Agriculture

877KB PDF
Download

Guide: From Pledges To Action (2021)

1,7MB PDF
Download

Paper: A Guideline on the use of Deforestation Risk Mitigation Solutions for Financial Institutions (2020)

2,6MB PDF
Download

Paper: Biodiversity Opportunities and Risks for the Financial Sector (2020)

1MB PDF
Download

Infographic: biodiversity, opportunities and risks for the financial sector (2020)

4,7MB PDF
Download

Ontdek gerelateerde artikelen