Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financiële sector publiceert gids over het tegengaan van ontbossing

Nieuws

Gepubliceerd: 12 oktober 2020

Een bos met veel bomen

Hoe breng je als financiële instelling in kaart of je ontbossing financiert? Welke financiële risico’s loop je als gevolg hiervan? En hoe kun je de impact op ontbossing inperken? In een vandaag gepubliceerde gids van de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering, geven acht financiële instellingen antwoord op deze vragen.

De gids geeft een overzicht van beschikbare diensten en instrumenten die financiële instellingen kunnen gebruiken om ontbossing, gerelateerd aan hun financiële activiteiten, in kaart te brengen, te analyseren en tegen te gaan. Naast een stappenplan, wordt hiervoor ook een aantal best practices uit de Nederlandse financiële sector gedeeld.

Ontbossing is een groot probleem voor het milieu, samenlevingen en economieën. De vernietiging van bossen wereldwijd is een belangrijke indicator van verlies van biodiversiteit en heeft directe en indirecte negatieve implicaties voor natuurlijke leefomgevingen, lokale gemeenschappen, productie- en waardeketens en consumenten. Ook is er een sterke link tussen ontbossing en klimaatverandering. Bomen halen CO2  uit de atmosfeer. Doordat bij verbranding van bomen CO2  vrijkomt, draagt ontbossing bij aan het broeikaseffect.

Financiële instellingen kunnen negatief bijdragen aan ontbossing als zij direct of indirect investeren in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Tegelijkertijd lopen financiële instellingen ook financiële risico’s met deze investeringen. Zo kan de winstgevendheid van het onderliggende bedrijf worden geraakt door nieuwe wet- of regelgeving met betrekking tot ontbossing, of veranderen consumentenvoorkeuren als gevolg van bewustwording over ontbossing.

Financiële instellingen kunnen de hierboven genoemde risico’s mitigeren. Ze doen dit bijvoorbeeld al door fondsen op te richten voor natuur-positieve landbouw, doelstellingen te zetten om ontbossing te reduceren en het monitoren van ontbossing te integreren in de primaire processen.

Financiële instellingen kunnen de gids gebruiken voor een eerste kennismaking met het thema, of - wanneer ze ontbossing al actief tegengaan, als verdere inspiratie en verdieping.  

Over de werkgroep Biodiversiteit

In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang van biodiversiteit voor financiële instellingen te adresseren, hebben Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation een werkgroep opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

In juni dit jaar publiceerde de werkgroep een rapport waarin zij de relatie tussen biodiversiteit en de financiële sector uiteenzetten. In dit rapport geven de werkgroepleden onder meer concrete voorbeelden van hoe zij biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten.

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

DNB Deforestation Guideline Document ASN DNB

2,6MB PDF
Download DNB Deforestation Guideline Document ASN DNB

Rapport Biodiversity opportunities risks for the financial sector

1MB PDF
Download Rapport Biodiversity opportunities risks for the financial sector

Ontdek gerelateerde artikelen