Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reservebeheer

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt reserves aan. Dit doen we ter ondersteuning van het monetair beleid, de financiële stabiliteit en het vertrouwen in het financiële systeem. De reserves van DNB bestaan uit financiële activa en goud.

Hoge eisen

DNB heeft eigen beleggingen met een totale waarde van EUR 8.5 miljard. Dat is exclusief de waarde van het goud. We stellen hoge eisen aan de samenstelling van onze eigen beleggingen. We streven naar een optimaal risico-rendementsprofiel. Daarbij letten we scherp op de kredietkwaliteit en liquiditeit. Ook duurzaamheid is voor ons belangrijk. Duurzaam beleggen doen we aan de hand van ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). We wegen deze factoren mee in onze beleggingsbeslissingen. Op die manier proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie.

Lees meer over ons duurzaam beleggingsbeleid en ons charter Verantwoord Beleggen.

Winst naar de aandeelhouder: de Nederlandse Staat

Winst is geen doel op zich maar een uitvloeisel van het monetaire beleid en de eigen beleggingen van DNB. Wanneer DNB winst maakt, wordt dit geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de Nederlandse Staat. De Staat is namelijk de enige aandeelhouder van DNB. Sinds de invoering van de euro in 1999 heeft DNB in totaal EUR 22.6 miljard winst gemaakt. Hiervan is EUR 16.2 miljard uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat. De andere EUR 6.3 miljard heeft DNB gebruikt om haar eigen vermogen te versterken. Dit was nodig vanwege de risico’s die samenhangen met de uitvoering van het monetaire beleid van de ECB.

Beheer van onze investeringen

DNB heeft verschillende beleggingen. Hierbij moeten we altijd rekening houden met onze rol als toezichthouder en centrale bank. We willen elke (schijn van) belangenverstrengeling of voorkennis vermijden. Daarom hebben we een gedeelte van onze beleggingsportefeuille uitbesteed bij een externe partij. En voor de portefeuilles die we zelf beheren, is de aankoop van sommige obligaties uitgesloten.

Obligaties

De portefeuille die we zelf beheren, bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en obligaties uitgegeven door supranationale instellingen en semioverheden. Deze obligaties hebben een waarde van EUR 4.6 miljard. Voorheen werden deze obligaties aangekocht in zowel euro’s als Amerikaanse dollars. Vanwege het huidige renteklimaat in het eurogebied heeft DNB besloten om de europortefeuille volledig af te bouwen. Daarmee bestaat de obligatieportefeuille voor het leeuwendeel uit obligaties in Amerikaanse dollars. Dit zijn obligaties met een korte looptijd waarbij het valutarisico wordt afgedekt.

Verzoeken om dollars van IMF en ECB

Met deze dollarportefeuille kan DNB voorzien in een eventuele deviezenbehoefte van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF kan DNB bijvoorbeeld vragen om dollars voor de financiering van de IMF-kredietverlening. En de ECB kan DNB verzoeken om dollars te leveren voor het uitvoeren van valuta-interventies. Om snel aan deze mogelijke verzoeken te kunnen voldoen, is het van belang dat de dollarportefeuille voldoende liquide is.

Aandelen en bedrijfsobligaties

DNB heeft voor EUR 3,9 miljard aan beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties: EUR 2,7 miljard in aandelen en EUR 1,2 miljard in bedrijfsleningen. Het beheer van deze beleggingen hebben we uitbesteed aan externe vermogensbeheerders. De beleggingen in bedrijfsobligaties omvatten de zogenoemde investment grade en high yield bedrijfsleningen. Deze beleggingen bevorderen de risicospreiding van onze totale beleggingsportefeuille en ze bieden de mogelijkheid om een bredere invulling te geven aan ons duurzaam beleggingsbeleid.

Goud

Vroeger hielden centrale banken een goudvoorraad aan om aan de goudstandaard te voldoen. Toen konden munten en bankbiljetten namelijk nog worden ingewisseld voor goud. Dat is niet meer zo sinds het loslaten van deze standaard. Nu dient de goudvoorraad van DNB als reserve en als vertrouwensanker. Ons goud wordt op verschillende locaties in de wereld bewaard. Een deel in de goudkluis van DNB. De rest in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over het goud

Japanse Yen beleggingen

DNB beheert ook een deel van de Japanse Yenreserve van de ECB. De centrale banken van het Eurosysteem kunnen om de drie jaar kiezen welke valuta zij willen beheren. Wij hebben gekozen voor Japanse Yen, omdat er dan geen belangenconflicten ontstaan met de andere financiële activa en valutareserves die we in beheer hebben.

European Reserve Management Services

DNB is een van de centrale banken van het Eurosysteem die beheersdiensten verlenen voor de euroreserves van centrale banken buiten het eurogebied. Dit zijn de zogenoemde Eurosystem Reserve Management Services (ERMS).

Lees meer over de ERMS

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

680KB PDF
Download Maatschappelijk verantwoord beleggen bij DNB - december 2023

Statement Of Commitment To The FX Global Code

47KB PDF
Download Statement Of Commitment To The FX Global Code