Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pensioen

Hoe zit het met pensioen in Nederland en waar staan we met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Het parlement heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Wat betekent dit voor u?

Nieuw pensioenstelsel

De samenleving verandert. We worden ouder met zijn allen en er zijn steeds meer gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden. Het aantal flexwerkers en zelfstandigen is gestegen en werknemers blijven niet meer hun hele loopbaan bij dezelfde werkgever. Het huidige pensioenstelsel past daar niet bij. Daarom hebben de Eerste en Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de Pensioenwet te wijzigen. De wet gaat 1 juli 2023 in. Pensioenuitvoerders hebben tot uiterlijk 1 jan 2028 de tijd om de ingewikkelde overgang naar het nieuwe stelsel te realiseren. DNB was onafhankelijk adviseur bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel

Ons pensioenstelsel nu

Pensioen in Nederland bestaat uit drie delen. We noemen dit ook wel de drie pijlers:

  • De eerste pijler is het basisinkomen via de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze wet dateert uit 1957 en bepaalt dat alle mensen van 65 jaar en ouder een basispensioen ontvangen van de staat. Inmiddels is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar.
  • De tweede pijler is het pensioen dat werknemers verplicht opbouwen via hun werkgever. Hierdoor krijgen gepensioneerde (ex-)werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. De veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel betreffen deze pijler. 
  • De derde pijler bestaat uit vrijwillige individuele inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld een levensverzekering om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan).  

DNB houdt toezicht op de pensioenuitvoerders in de tweede pijler, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. DNB houdt ook toezicht op financiële instellingen die producten aanbieden in de derde pijler, zoals verzekeraars en banken. En via onze statistieken over de pensioensector stellen we beleidsmakers, onderzoekers en anderen in staat om ontwikkelingen te volgen en maatschappelijke doelen te bereiken.

Lees meer over ons pensioenstelsel nu

Bekijk uw pensioen

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd? Ga dan naar de website. U moet inloggen met uw DigiD.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht

Statistieken

Hoeveel mensen in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op? Hoeveel premie betalen we met z’n allen? Dit kunt u zien in onze statistieken. Ook kunt u informatie zien over uw eigen pensioenfonds, bijvoorbeeld hoe hoog de premie is en wat de dekkingsgraad van uw pensioenfonds is. 

Ontdek gerelateerde artikelen