Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pensioenfondsen

Overzichtsafbeelding dashboard Pensioenfondsen

DNB publiceert macro-economische statistieken over pensioenfondsen en houdt toezicht op de Nederlandse pensioensector. Dit dashboard is onderverdeeld naar deze twee taken.

Het dashboard Pensioenfondsen (macro-economisch) bevat cijfers in het kader van de statistiek, conform internationaal vastgestelde richtlijnen voor statistische doeleinden. Deze cijfers bieden inzicht in de bijdrage van de sector als geheel aan de Nederlandse economie en in de relaties met andere sectoren en het buitenland, zoals de wijze waarop het gezamenlijke vermogen van in Nederland actieve pensioenfondsen is belegd.  

Het dashboard Pensioenfondsen (toezicht) toont cijfers die worden verzameld voor het prudentieel toezicht op individuele Nederlandse pensioenfondsen, conform de Nederlandse Pensioenwet. Hierin staan gegevens over de financiële gezondheid (zoals de dekkingsgraad van pensioenfondsen), over het aantal deelnemers en over het vermogen voor risico van de pensioenfondsen. 

Verschillende dashboards met eigen definities

De macro-economische statistieken en de toezicht cijfers kennen elk hun eigen definities en voorschriften. Hierdoor kunnen schijnbaar vergelijkbare grootheden cijfermatig van elkaar verschillen.

Zo is het pensioenvermogen volgens de macro-economische statistiek groter dan volgens de toezicht cijfers. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat derivaten, leningen en overige activa in de macro-economische statistiek bruto worden weergegeven, terwijl deze in de toezicht cijfers gesaldeerd worden. Daarnaast is er een verschil in populatie: in de macro-economische statistiek worden premiepensioeninstellingen (ppi’s) tot de sector pensioenfondsen gerekend ook al zijn dit volgens de pensioenwet geen pensioenfondsen en vallen ze daarom buiten de toezicht cijfers.

Overigens geven de cijfers in dit dashboard geen volledig beeld van het pensioenvermogen van Nederlandse huishoudens. Hiervoor moet niet enkel naar het pensioenvermogen bij Nederlandse pensioenfondsen worden gekeken, maar ook bij andere instellingen, zoals verzekeraars. Het CBS publiceert de totale pensioenrechten van de sector huishoudens in het kader van de Nationale Rekeningen.

Meer informatie

Bekijk ook het volledig overzicht met data over pensioenfondsen, de themapagina Pensioen en het laatste nieuws over pensioenfondsen.

Onderwerpen pensioenfondsen