Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pensioenfondsen (macro-economisch)

Dit dashboard toont de activa die verschillende pensioenfondsen op hun balans hebben staan. Deze activa worden vervolgens uitgesplitst naar type pensioenfonds en financieel instrument. Met het zogenoemde ‘doorkijkprincipe’ wordt met behulp van statistieken over beleggingsinstellingen inzicht gegeven in welke financiële instrumenten pensioenfondsen indirect beleggen via participaties in beleggingsinstellingen.

Activa pensioenfondsen naar instrument

De activa van alle Nederlandse pensioenfondsen kan worden uitgesplitst naar de verschillende financiële instrumenten op de balans. Een uitgebreide uitleg van de verschillende financiële instrumenten is te vinden in het tabblad ‘Toelichting op datatabel’ voor het totaal pensioenfondsen.

Activa pensioenfondsen volgens het doorkijkprincipe

In bovenstaande grafiek wordt de activa op de balans van pensioenfondsen uitgesplitst naar verschillende financiële instrumenten. Na het toepassen van het doorkijkprincipe valt de categorie 'Participaties in beleggingsinstellingen' lager uit. Dit komt doordat Nederlandse beleggingsinstellingen (waar pensioenfondsen in investeren) deze participaties beleggen in andere financiële instrumenten en beleggingsinstellingen.

Het doorkijkprincipe

Aan de hand van gedetailleerde data kunnen de participaties in Nederlandse beleggingsinstellingen grotendeels toegerekend worden aan andere financiële instrumenten en beleggingsinstellingen.

Dit doorkijkprincipe kan bijvoorbeeld worden toegepast als een pensioenfonds belegt in een Nederlandse beleggingsinstelling, die op zijn beurt weer in buitenlandse obligaties belegt. Vóór doorkijk wordt dit gezien als een belegging in een Nederlandse beleggingsinstelling. Na doorkijk wordt dit gezien als een belegging in buitenlandse obligaties.

Na doorkijk blijven er toch ‘Participaties in beleggingsinstellingen’ op de balans staan. De oorzaak hiervan is dat er geen volledige koppeling kan worden gemaakt tussen het pensioenfonds en betreffende beleggingsinstellingen. Dit speelt bij buitenlandse beleggingsinstellingen en voor een deel bij Nederlandse beleggingsfondsen.

Activa per type pensioenfondsen

Het totaal aan pensioenfondsen bestaat uit bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en overige pensioenfondsen.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen van werkgevers uit een specifieke bedrijfstak. Voorbeelden zijn pensioenfondsen voor de bouw, de overheid en het onderwijs, of voor werknemers in de horeca en catering.

Ondernemingspensioenfondsen

Onder ondernemingspensioenfondsen vallen pensioenfondsen die een werkgever of onderneming zelf heeft opgericht. In tegenstelling tot bedrijfstakpensioenfondsen gaat het hierbij om een pensioenregeling vanuit één onderneming. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen van bedrijven of organisaties als Shell, Heineken, ING en KLM.

Overige pensioenfondsen 

Onder overige pensioenfondsen vallen: 

  • Beroepspensioenfondsen
    Pensioenen voor bepaalde groepen van zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals huisartsen en notarissen. 
  • Premiepensioeninstellingen (PPI's) 
    Een PPI is een pensioenuitvoerder (naast het pensioenfonds en de pensioenverzekeraar), die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. 
  • Algemene pensioenfondsen (APF's)
    Vanaf 1 januari 2016 is het mogelijk een Algemeen Pensioenfonds (APF)  op te richten. Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. 

Dit dashboard bevat macro-economische statistieken die DNB publiceert over pensioenfondsen. Bekijk meer data in de tabellen:

Meer informatie

Bekijk ook het volledig overzicht met data over pensioenfondsen, de themapagina Pensioen en het laatste nieuws over pensioenfondsen.

Onderwerpen pensioenfondsen