Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Flatgebouwen met veel beplanting

DNB zet zich in voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland. Onze duurzaamheidsstrategie draagt daar aan bij. De coördinatie is in handen van het Sustainable Finance Office.

Het Sustainable Finance Office (SFO) faciliteert ook de dialoog met externe partijen over duurzaamheid. Zo kunnen we in samenspraak verder komen met het realiseren van de duurzaamheidsambities voor de Nederlandse economie en financiële sector.

Inzet voor een duurzame economie

Wij zetten ons in voor een duurzame economie en samenleving. Dat doen we op al onze werkterreinen. Van ons toezicht op de beheersing van klimaatrisico’s door financiële instellingen tot de uitgifte van duurzame bankbiljetten. En van het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s voor de financiële stabiliteit tot onze adviezen over de energietransitie.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van DNB. We bewaken de financiële stabiliteit en de soliditeit van financiële instellingen en zien dat de klimaatverandering financiële risico’s meebrengt en een bedreiging kan vormen voor onze economie en ons financieel systeem. Dit kan de samenleving stevig raken.

Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan mondiale duurzaamheidsdoelstellingen. Denk aan de afspraken van het Parijsakkoord en de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Op die manier dragen we bij aan duurzame welvaart.

Samenwerking met stakeholders

We zoeken hiervoor de dialoog met een brede groep stakeholders. Denk aan de financiële sector, beleidsmakers, duurzaamheidsexperts, ngo’s en andere relevante partijen. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met financiële instellingen over de dilemma’s en belemmeringen bij de verduurzaming. Met hen willen we ook kijken of we innovatieve oplossingen kunnen vinden bij de integratie van duurzaamheid in het toezicht. En we willen samen met de instellingen op zoek naar manieren om duurzame financiering beter van de grond te krijgen.

Duurzaamheidsstrategie

Omdat verduurzaming nooit ‘klaar’ is, onderzoeken we vanuit het Sustainable Finance Office voortdurend of nieuwe ontwikkelingen onze kerntaken kunnen raken. Dit doen we in interactie met onze stakeholders. Waar nodig vertalen we nieuwe inzichten door naar beleid, en integreren we dit vervolgens in ons werk. De Sustainable Finance-Strategie die we juli 2021 hebben gepubliceerd, zal dan ook in ontwikkeling blijven. Onze ambitie is dat duurzaamheid in 2025 integraal onderdeel is van alle taken. Het Sustainable Finance Office faciliteert en stimuleert de uitvoering van de strategie de komende jaren, en zal die regelmatig herijken en er jaarlijks korte termijndoelen aan koppelen

Focus 2021

Dit jaar is bijvoorbeeld de verankering van duurzaamheid in de toezichtmethode een belangrijk doel. Ander doel is het verbeteren van de data en rapportages om beter zicht te krijgen op duurzaamheid.

Doelen voor 2025

De hoofddoelen zijn samengevat in een infographic

Samenwerking en contact

Het Sustainable Finance Office zoekt de samenwerking op. Deel uw vragen, opmerkingen en suggesties met het SFO-team. Mail: