Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II - Richtlijn 2009/138/EG

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Het voornaamste doel van het raamwerk is de bescherming van de belangen van polishouders. Dit wordt bereikt via kwantitatieve kapitaaleisen, kwalitatieve eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en transparantie naar publiek en toezichthouder. Solvency II geldt niet voor natura-uitvaartverzekeraars en de meeste kleine verzekeraars. Voor deze groepen geldt in Nederland het Solvency II Basic raamwerk.

Solvency II is de projectnaam van een uitgebreide herziening van de Europese regels voor het verzekeringsbedrijf en het toezicht daarop. Negen bestaande Europese richtlijnen voor het verzekeringstoezicht zijn daarbij vervangen door één nieuwe: de Solvency II richtlijn. Door de introductie ervan sluit de regelgeving straks Europabreed aan bij de huidige standaarden voor risicomanagement, financiële waarderingsmethoden en prudentieel toezicht. Ook is het toezicht op verzekeringsgroepen en de samenwerking tussen toezichthouders versterkt. Hieronder vindt u nadere informatie over de diverse onderdelen van het Solvency II-raamwerk.

 

Ontdek gerelateerde artikelen