Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II Basic-verzekeraars

Factsheet

Gepubliceerd: 16 februari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Solvency II Basic is een nationaal toezichtregime voor kleine verzekeraars waarop de Solvency II-richtlijn niet van toepassing is.

Twee groepen verzekeraars vallen niet onder Solvency II vanwege hun geringe omvang en/of branche waarin zij werkzaam zijn (behoudens enkele uitzonderingen):

  • Kleine verzekeraars met bruto premie-inkomsten van jaarlijks minder dan 5 miljoen euro en technische voorzieningen van minder dan 25 miljoen euro (waarbij schadeverzekeraars geen aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s dekken - tenzij als bijkomend risico); en
  • Natura-uitvaartverzekeraars

Voor deze twee groepen is een nationaal regime ontwikkeld: Solvency II Basic. Dit toezichtkader is in opzet vergelijkbaar met het risicogebaseerde toezicht van Solvency II, maar is meer toegesneden op deze verzekeraars met beperkte risico-omvang. De allerkleinste schade en natura-uitvaart verzekeraars vallen ook weer buiten dit regime.

Vrijstelling van Solvency II Basic

Schade- en natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van niet meer dan 2.200.000 euro op jaarbasis en technische voorzieningen van niet meer dan 10.700.000 euro op jaarbasis, vallen buiten het toezicht van DNB indien zij voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 1e, 1f en 1g van de Vrijstellingsregeling Wft. Ter bescherming van de consument is onder andere als aanvullende voorwaarde gesteld, dat deze kleine verzekeraars geen verzekeringen mogen sluiten met een dekking boven EUR 14.000 per verzekerd object respectievelijk overlijdensgeval. De kleine verzekeraars die buiten toezicht van DNB komen te vallen, zullen hun klanten expliciet moeten melden dat zij niet onder toezicht van DNB staan. Deze vrijgestelde verzekeraars vallen mogelijk wel onder toezicht van de AFM. Voor meer informatie over de Vrijstellingsregeling verwijzen wij u graag naar de factsheet hierover.

Ontdek gerelateerde artikelen