Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een zienswijze, waar en wanneer dien je die in?

De komende jaren beoordeelt DNB tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel het zogenoemde ‘invaren’. Dat is de manier waarop pensioenfondsen de pensioengelden overhevelen naar het nieuwe systeem. Pensioenfondsen die op verzoek van de werkgever hebben besloten om te gaan invaren, moeten dat melden bij DNB. We noemen dat een invaarmelding. Voordat DNB een besluit neemt over zo’n melding, kunnen pensioendeelnemers er nog hun zienswijze over geven aan DNB. Dit moet binnen zes weken na de melding.  

Vrouw maakt notities over het indienen van zienswijzen.

Een zienswijze is geen bezwaar

DNB gebruikt de zienswijzen van pensioendeelnemers als input voor de besluitvorming en houdt rekening met de informatie als die van toepassing is. Een zienswijze is dus niet hetzelfde als een bezwaar of een klacht en het indienen kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Wat zijn die voorwaarden?

Pensioendeelnemers moeten op twee manieren nadeel ondervinden van het besluit van DNB over de invaarmelding. Hen wordt gevraagd te onderbouwen dat ze er persoonlijk financieel nadeel van zullen ondervinden én dat de groep waar ze deel van uitmaken, er financieel nadeel van zal ondervinden. Zo’n onderbouwing kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie van het pensioenfonds waaruit blijkt wat de gevolgen zijn van het besluit voor de pensioendeelnemer en de deelnemersgroep. DNB moet namelijk vooral de gevolgen voor de verschillende deelnemersgroepen beoordelen en niet voor de individuele pensioendeelnemers.

Waar staat de informatie over het invaren van uw fonds?

Als een fonds op verzoek van de werkgever besluit om het pensioengeld naar het nieuwe stelsel over te hevelen, dan moet op de website van het pensioenfonds staan hoe het zich voorbereidt op het invaren en ook hoe het fonds zal omgaan met de pensioenaanspraken en de pensioenrechten. Deze informatie over het invaren is te vinden in het ‘implementatieplan’ van het pensioenfonds.

Wat moet je doen als je een zienswijze wilt indienen?

Tot uiterlijk zes weken na de complete invaarmelding door het pensioenfonds kunnen deelnemers een zienswijze geven. Dit kan schriftelijk of mondeling. We adviseren om het schriftelijk te doen, zodat u alles overzichtelijk op een rij kunt zetten.  

U kunt een zienswijze geven door het formulier “Zienswijze invaarmelding” op Mijn DNB-Toezicht publiekscontact in te dienen. Hiervoor heeft u een Mijn DNB-account nodig.  Daar staat ook vermeld voor welke pensioenfondsen een zienswijze ingediend kan worden.  

Om een schriftelijke zienswijze te geven, vult u de vragen in onder het kopje ‘schriftelijke zienswijze’. Om een mondelinge zienswijze te geven, klikt u op de link naar Microsoft Bookings om een belafspraak in te plannen. Daarna keert u terug naar publiekscontact om het formulier af te ronden. Mocht u de belafspraak later willen wijzigen, dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings. 

Als u nog geen Mijn DNB-account heeft, moet u eerst een account registreren. U heeft hiervoor het volgende nodig: 

  • Een bestaand e-mailadres
  • Een authenticator app voor het beveiligen van uw account met tweestapsverificatie; als u niet weet wat een authenticator app is, lees dan eerst de handleiding

Vervolgens doorloopt u de volgende stappen: 

  • E-mailadres opgeven en verifiëren
  • Opgeven wachtwoord
  • Opgeven van contactinformatie
  • Uw account beveiligen met tweestapsverificatie met een authenticator app

Voor registratie kiest u in het aanmeld-scherm voor “nu registreren” onderaan de pagina. Wanneer u al een Mijn DNB-account heeft, kunt u direct starten met aanmelden.  

Meer informatie over het registreren van een Mijn DNB-account vindt u in de handleiding.

En dan?

DNB gebruikt de informatie bij de beoordeling van de invaarmelding van het pensioenfonds. Zodra DNB een besluit heeft genomen, wordt dat aan het pensioenfonds gestuurd dat de invaarmelding heeft gedaan. DNB zal in dat besluit ook kort aangeven hoe met de zienswijzen is omgegaan. Pensioendeelnemers die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een bericht over dit besluit op het opgegeven (e-mail) adres of kunnen het nalezen op de website van DNB.

En een bezwaar indienen, kan dat ook?

Het geven van een zienswijze is niet hetzelfde als het maken van bezwaar tegen een besluit van DNB. Wettelijk is het zo geregeld dat alleen het pensioenfonds bezwaar kan instellen tegen een besluit van DNB over invaren.

Ontdek gerelateerde artikelen