Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Veilingen onder de aankoopprogramma’s

DNB gebruikt bij de implementatie van de activa-aankoopprogramma’s verschillende handelsmethoden. Omgekeerde veilingen maken onderdeel uit van het instrumentarium.

DNB heeft omgekeerde veilingen op periodieke wijze toegepast voor de aankoop van obligaties uitgegeven door Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank in de periode 2015-2020, en voor de aankoop van schatkistpapier voor de periode 2020-2022.

Discontinuatie wekelijkse veilingen schatkistpapier per 1-7-2022

DNB heeft besloten om de wekelijkse omgekeerde veilingen (reverse auctions) voor het aankopen van schatkistpapier (DTB) per 1 juli 2022 te discontinueren. Sinds de start van deze veilingen tijdens de meest kritieke fase voor de markten (2e kwartaal 2020), heeft DNB 107 van dergelijke veilingen gehouden. Onze ervaringen met dit handelsmechanisme, dat aantoonbaar heeft bijgedragen aan het optimaal inspelen op liquiditeitsomstandigheden in de markt, zijn positief. Over de afgelopen twee jaar heeft DNB voor EUR 44 miljard aan schatkistpapier gekocht door middel van deze veilingen bij een totaal aanbod ter waarde van EUR 140 miljard (de resultaten per veiling zijn te vinden op de Bloomberg pagina DNLB).

Het besluit om de wekelijkse veilingen stop te zetten is genomen tegen de achtergrond van de bredere ontwikkelingen in de implementatie van het monetaire beleid. De netto aankopen onder de aankoopprogramma’s zijn per 1 juli 2022 beëindigd en de herinvesteringen onder het PEPP kunnen flexibel worden ingezet over tijd, activacategorieën en jurisdicties. Omgekeerde veilingen blijven beschikbaar voor DNB als aankoopinstrument, in aanvulling op andere aankoopmethodes. Dergelijke veilingen kunnen zowel ad-hoc als met een vaste frequentie worden ingezet.

Publicatie van veilinginformatie

DNB publiceert veilingaankondigingen en resultaten op haar eigen Bloomberg pagina [DNLB]. Dit betreft details over de totaal aangeboden hoeveelheid en gekochte hoeveelheid. Tevens wordt per obligatie wordt de laagste, gemiddelde, en hoogste geaccepteerde prijs gepubliceerd.

Mocht u geen toegang hebben tot Bloomberg en inzicht willen hebben in de resultaten, dan kunt u contact opnemen met +31 20 520 5055.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij de Divisie Financiële Markten via fm.dealingroom@dnb.nl of telefoonnummer +31 20 520 5055.