Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt ieder jaar een begroting op. De begroting geeft een overzicht van onze prioriteiten, beoogde resultaten en kostenontwikkeling van DNB voor het komende jaar.

Begroting

De begroting bestaat uit twee delen: een begroting voor de monetaire taken, zoals het uitvoeren van het monetaire beleid en goed werkend betalingsverkeer. En een begroting voor de taken die DNB heeft als toezichthouder op financiële instellingen, resolutie-autoriteit en uitvoerder van het Nederlandse Depositogarantie. Dat laatste wordt de ZBO-begroting genoemd, omdat DNB deze taken uitvoert als zelfstandig bestuursorgaan.

Goedkeuring

De Raad van Commissarissen keurt de totale begroting van DNB goed. De ZBO-begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorafgaand hieraan bespreekt DNB de concept ZBO-begroting met vertegenwoordigers van de instellingen die onder toezicht staan. Daarvoor worden speciale panelbijeenkomsten georganiseerd. DNB maakt het verslag van die panelbijeenkomsten openbaar.

Verantwoording

Uiteraard legt DNB ieder jaar ook verantwoording af over de realisatie van de begroting van het afgelopen jaar. DNB stelt daartoe een jaarverslag op dat ingaat op al haar taken. Daarnaast brengt DNB ook een ZBO-verantwoording uit, die enkel gaat over de taken die zij als ZBO uitvoert. Deze ZBO-verantwoording wordt apart gepubliceerd.

Bekijk hier onze jaarverslagen

De afgelopen jaren publiceerden we van ons jaarverslag ook een beknopte online versie voor een wat algemener publiek. Deze versies vindt u hier:

Declaraties

Tot slot vindt de directie van DNB het belangrijk om verantwoording af te leggen over de eigen declaraties. Daarom worden zowel het declaratiebeleid als de declaraties van de directie gepubliceerd.

In onderstaand overzicht staan de begrotingen, verantwoording en declaraties van de afgelopen vijf jaar. Daaronder staat een link naar het archief voor oudere documenten.

DNB-begroting

DNB Begroting 2021

201KB PDF
Download

DNB begroting 2020

317KB PDF
Download

DNB begroting 2019

486KB PDF
Download

DNB begroting 2018

455KB PDF
Download

DNB begroting 2017

413KB PDF
Download

DNB begroting 2016

591KB PDF
Download

DNB begroting 2015

348KB PDF
Download

ZBO-begroting

ZBO Begroting 2021

426KB PDF
Download

ZBO begroting 2020

738KB PDF
Download

ZBO begroting 2019

428KB PDF
Download

ZBO begroting 2018

324KB PDF
Download

ZBO begroting 2017

364KB PDF
Download

ZBO begroting 2016

283KB PDF
Download

ZBO begroting 2015

140KB PDF
Download

ZBO-verantwoording

ZBO-verantwoording 2020

1,3MB PDF
Download

ZBO-verantwoording 2019

433KB PDF
Download

ZBO-verantwoording 2018

391KB PDF
Download

ZBO-verantwoording 2017

404KB PDF
Download

ZBO-verantwoording 2016

290KB PDF
Download

ZBO verantwoording 2015

1,2MB PDF
Download

Staat van Toezicht

Staat van Toezicht 2015

1,2MB PDF
Download

Verslagen panelbijeenkomsten ZBO-verantwoording

Verslag panelbijeenkomst ZBO-verantwoording 2018 - 12 februari 2019

351KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst ZBO-verantwoording 2017 d.d. 12 februari 2018

420KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst ZBO-verantwoording 2016 d.d. 16 februari 2017

127KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst ZBO-verantwoording 2015 d.d. 18 april 2016

121KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst ZBO-verantwoording 2014 d.d. 8 april 2015

131KB PDF
Download

Verslagen panelbijeenkomsten ZBO-begroting

Kostenkader 2021-2024 en ZBO-begroting

585KB PDF
Download

Verslag panelbijeenkomst ZBO begroting 2020 - 7 november 2019

585KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2019 d.d. 21 september 2018

430KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2019 dd 18 oktober 2018

499KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2018 d.d. 22 september 2017

94KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2017 d.d. 23 september 2016

140KB PDF
Download

Verslag Panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2016 d.d. 24 september 2015

119KB PDF
Download

Huishoudelijk Reglement Adviserend Panel DNB

Huishoudelijk Reglement Adviserend Panel DNB

21KB PDF
Download

Declaratiebeleid

Declaratiebeleid

40KB PDF
Download

Declaraties directie

Toelichting Disclaimer Publicatie Directie DNB

186KB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 2e halfjaar 2018

17,8MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 1e halfjaar 2018

26,6MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 2e halfjaar 2017

19,2MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 1e halfjaar 2017

17,8MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 2e halfjaar 2016

16,5MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 1e halfjaar 2016

12,2MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 2e halfjaar 2015

7,7MB PDF
Download

Overzicht (reis)kosten 1e halfjaar 2015

6,7MB PDF
Download

Oude publicaties vindt u in archief

Recente DNB-publicaties staan gewoon op onze nieuwe website. Oude publicaties vindt u terug in het archief. Via de zoekbalk kunt u de publicatie zoeken die u nodig heeft.