Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt ieder jaar een begroting op. De begroting geeft een overzicht van onze prioriteiten, beoogde resultaten en kostenontwikkeling van DNB voor het komende jaar.

Begroting

De begroting bestaat uit twee delen: een begroting voor de monetaire taken, zoals het uitvoeren van het monetaire beleid en goed werkend betalingsverkeer. En een begroting voor de taken die DNB heeft als toezichthouder op financiële instellingen, resolutie-autoriteit en uitvoerder van het Nederlandse Depositogarantie. Dat laatste wordt de ZBO-begroting genoemd, omdat DNB deze taken uitvoert als zelfstandig bestuursorgaan.

Goedkeuring

De Raad van Commissarissen keurt de totale begroting van DNB goed. De ZBO-begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorafgaand hieraan bespreekt DNB de concept ZBO-begroting met vertegenwoordigers van de instellingen die onder toezicht staan. Daarvoor worden speciale panelbijeenkomsten georganiseerd. DNB maakt het verslag van die panelbijeenkomsten openbaar.

Verantwoording

Uiteraard legt DNB ieder jaar ook verantwoording af over de realisatie van de begroting van het afgelopen jaar. DNB stelt daartoe een jaarverslag op dat ingaat op al haar taken. Daarnaast brengt DNB ook een ZBO-verantwoording uit, die enkel gaat over de taken die zij als ZBO uitvoert. Deze ZBO-verantwoording wordt apart gepubliceerd.

Bekijk hier onze jaarverslagen

De afgelopen jaren publiceerden we van ons jaarverslag ook een beknopte online versie voor een wat algemener publiek. Deze versies vindt u hier:

Declaraties

Tot slot vindt de directie van DNB het belangrijk om verantwoording af te leggen over de eigen declaraties. Daarom worden zowel het declaratiebeleid als de declaraties van de directie gepubliceerd.

In onderstaand overzicht staan de begrotingen, verantwoording en declaraties van de afgelopen vijf jaar. Daaronder staat een link naar het archief voor oudere documenten.

DNB-begroting

ZBO-begroting

Begroting Monetaire Zaken

ZBO-verantwoording

Staat van Toezicht

Huishoudelijk Reglement Adviserend Panel DNB

Declaratiebeleid