Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II: Supervisory Review Proces

Factsheet

De Nederlandsche Bank is verplicht toezichtinformatie openbaar te maken op grond van artikel 31 van de Solvency II-richtlijn (2009/138/EU).

Gepubliceerd: 25 juli 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

De toezichtinformatie bestaat uit drie delen

  1. Regels en richtlijnen
  2. Statistische gegevens
  3. Toezichtsaanpak en de gebruikte criteria en methoden

Regels en richtlijnen

De Solvency II-richtlijn is op 1 januari 2016 in werking getreden en stelt eisen aan de aanpak van nationale toezichthouders. In dit kader past DNB de EIOPA-richtlijnen over het proces van toetsing door de toezichthouder toe in haar toezichtsaanpak.

Wet- en regelgeving aangenomen door Nederland ter implementatie van de bepalingen van Richtlijn 2015/35/EU en Verordening (EG) nr. 2009/138. Deze teksten schetsen het wet- en regelgevingskader voor onder toezicht staande verzekeraars. Zie: Regelgevend kader

Open Boek Toezicht. In het kader van openbaarmaking door de toezichthouder verwijst het ‘Open Boek Toezicht’ naar documenten die richtlijnen geven aan onder toezicht staande entiteiten over hoe te voldoen aan wet- en regelgeving. Zie: Toezicht op verzekeraars

Verordening (EG) nr. 2009/138 bevat een groot aantal opties en nationale discretionaire bevoegdheden die kunnen worden toegepast op basis van nationale omstandigheden. Dit gedeelte laat zien hoe deze keuzemogelijkheden en nationale discretionaire bevoegdheden in Nederland worden uitgeoefend. Zie tabel B: Staatsblad 2015, 308 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Statistische gegevens

Dit gedeelte bevat geaggregeerde statistische gegevens over de belangrijkste aspecten van de implementatie van het prudentieel kader in Nederland. De openbaarmakingen omvatten nationale statistische gegevens over de verzekeringssector, kredietrisico, operationeel risico, marktrisico en toezichtacties en -maatregelen. Zie: Statistieken

Toezichtaanpak en de gebruikte criteria en methoden

In dit gedeelte worden de algemene criteria en methodologieën behandeld die door de Nederlandsche Bank worden gebruikt in de toezichtsaanpak. Zie: Brochure ATM

Ontdek gerelateerde artikelen