Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financiële instellingen delen aanpak biodiversiteit

Persbericht

Gepubliceerd: 05 juni 2020

Microfoons op tafel

Een groep van acht Nederlandse financiële instellingen deelt hoe hun organisaties verlies van biodiversiteit proberen tegen te gaan. Zij doen dit in een gezamenlijk paper over de relatie tussen biodiversiteit en de financiële sector.

Risico’s en impact

Het paper, ‘Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector’ , geeft inzicht in twee zaken: hoe financiële instellingen kunnen worden geraakt door risico’s als gevolg van verlies van biodiversiteit, en hoe zij een positieve impact kunnen hebben op het behoud en herstel van biodiversiteit. Zo kunnen falende ecosystemen bijvoorbeeld leiden tot kredietrisico bij banken. Dit gebeurt wanneer natuurlijke bronnen ontoegankelijk worden en productieprocessen worden verstoord die hiervan afhankelijk zijn. Voor het behoud en herstel van biodiversiteit is een grote verschuiving nodig van investeringen naar activiteiten die hierop zijn gericht, en financiële instellingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Praktische aanpak

In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang van biodiversiteit voor financiële instellingen te adresseren, hebben Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank samen met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation een werkgroep opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank. Hun gezamenlijke kennis hebben ze verwerkt tot een paper waarin zij ook concrete voorbeelden geven van hoe de werkgroepleden biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten. Frank Elderson, directielid van DNB en voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering: “Het verlies van biodiversiteit is een van de grootste en meest urgente uitdagingen van onze tijd. Dit paper biedt financiële instellingen een hoogst actueel inzicht in welke stappen zij kunnen zetten om de financiële risico’s die voortvloeien uit het verlies van biodiversiteit te beheersen. De acht instellingen achter dit paper gaan zelfs nog een stap verder door actief te streven naar het behoud en herstel van biodiversiteit. Zij bieden concrete voorbeelden voor hen die in hun voetstappen willen treden”.

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Ruhe, tel. nrs. 020 - 524 2272 en 06 – 554 18 351.

Biodiversity opportunities risks for the financial sector

1MB PDF
Download Biodiversity opportunities risks for the financial sector

Ontdek gerelateerde artikelen